Перейти до вмісту

ВІДЕОКУРС BAS БУХГАЛТЕРІЯ

Відеокурс BAS Бухгалтерія

Пропонуємо Вашій увазі відео – уроки по роботі в програмах BAS Бухгалтерії ПРОФ та КОРП.
Тут зібрані відповіді на запитання користувачів програми, які надходять нам на лінію консультації, а також з коментарів до відео. Ми розглядаємо особливості та нюанси ведення обліку по різним розділам: основні засоби, банк та каса, облік взаєморозрахунків, зарплата та кадри, виробництво. По назві відео ви зможете вибрати потрібну для Вас тему і швидко знайти відповідь на своє запитання.

Відеокурс BAS Бухгалтерія розрахован для:

фахівців з бухобліку. BAS Бухгалтерія – лідер автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. BAS Бухгалтерія допоможе автоматизувати бухоблік на підприємстві, усунути неточності при роботі з документами та звітами. Більшість компаній в Україні автоматизують свої бізнес процеси за допомогою програмних продуктів Business Automation Software (BAS).

З цією метою ми вирішили записати серію навчальних відеоуроків, які розкриють можливості програми BAS Бухгалтерія і покажуть, як працювати у програмі. Процес навчання будується на прикладах, в рамках яких глядачі отримують навики ведення бухобліку в програмі BAS Бухгалтерія – від створення підприємства до формування фінансової і податкової звітності. Фахівець розгортає різні практичні ситуації та способи їх вирішення, щоб в практичній роботі було якнайменше питань.

В сучасному світі неможливо уявити бухоблік без автоматизації. Проходячи курс навчання, глядачі освоюють навики роботи з програмою, ведення бухобліку на підприємстві. Чим досконаліше фахівець розбереться з роботою програми, тим краще виконає поставлені завдання.
На відеокурсах програми BAS Бухгалтерія наші викладачі пояснюють механізм роботи та діляться особистим досвідом. По закінчінню курсу глядачі зможуть формувати звіти, автоматично створені на основі введених документів.
Проходячи навчання в програмі, ви пропорційно зростає як спеціаліст, зростає і ваша зарплата, з’являється можливість підробіток.

Якщо у вас виникнуть питання з придбання програм – телефонуйте за номером (044) 531-12-02 або залиште онлайн заявку з сайту.

Теми уроків – Інтерфейс і налаштування, планування витрат, контроль і звітність.

Відеокурс по BAS Бухгалтерії (нові відео 2024р.):

Безкоштовні відеоуроки допоможуть розібратися з програмою автоматизації бізнесу BAS Бухгалтерія без зайвих зусиль. Вони створені в якості відповідей на найактуальніші питання, які виникають у наших клієнтів.

BAS Бухгалтерія ПРОФ. Можливості конфігурації

 • Огляд основних можливостей програми
 • Керівникові
 • Банк і Каса
 • Регламентовані звіти
 • Підсистема Договори
 • Робота у підсистемі Грошові кошти , зобов’язання
 • Підсистема ТМЦ та її можливості. Надходження, списання, інвентаризація, залишки.
 • Підсистема Необоротні активи. Надходження, введення в експлуатацію, нарахування зносу, звіти розділу.
 • Можливості підсистеми Послуги
 • Підсистема Звітність. Приклад формування балансу.

Інноваційне рішення BAS складається з передової технологічної платформи (ядра) і розроблених на її основі прикладних рішень (конфігурацій). Платформа, що лежить в основі системи BAS, забезпечує можливість динамічного розвитку відповідно до потреб економіки, високу функціональність і гнучкість, застосування програм як на мікро, так і на макро-підприємствах.

Новітні інноваційні конфігурації лінійки BAS забезпечують користувачам можливість:

 • використання їх в якості “хмарних” сервісів, що надаються через інтернет,
 • роботи з системою в режимі веб-клієнта через звичайні інтернет-браузери, в тому числі з мобільних пристроїв і по мобільних каналах зв’язку.
 • Програмні можливості дозволяють розробляти рішення, що можуть працювати на мобільній платформі з використанням засобів геопозиціонування і мультимедіа (фото, відео, аудіо).

Фірма-розробник забезпечує регулярну підтримку стандартних прикладних рішень BAS і їх платформи. Платформа забезпечує можливість суміщення оновлень оригінального загального чи спеціалізованого прикладного рішення з індивідуальними змінами, внесеними при впровадженні системи.

Однією з найпоширеніших конфігурацій на території України є «BAS Бухгалтерія. ПРОФ». Вона призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. ін. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

«BAS Бухгалтерія. ПРОФ» може використовуватись як самостійно, так і в комплексі з управлінськими та спеціалізованими конфігураціями на кшталт «BAS Роздрібна торгівля», «BAS Управління торгівлею» та інших.

Далі розглянемо можливості BAS Бухгалтерія більш детально:

Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі. В якості таких організацій можуть виступати як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, в тому числі з різними системами оподаткування: Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок. Особливо зручно використовувати цю можливість, коли ці особи пов’язані між собою – це дозволяє застосовувати єдиний набір довідників номенклатури контрагентів, фізичних осіб, тощо, створювати документи однієї організації на основі документів іншої.

Облік запасів. Включає в себе документи складського обліку, включаючи комплектацію/розкомплектацію. облік ТЗВ та додаткових витрат, що збільшують собівартість придбаних товарів. Є можливість налаштування обліку по партіям, стандартних методів оцінки вартості МВЗ при вибутті – ФІФО, середньозваженої вартості.
Облік торгових операцій. Ця підсистема дозволяє формувати первинні документи з оптової торгівлі (видаткові накладні, ТТН), фіксувати операції з обліку комісійної та роздрібної торгівлі (автоматизована та неавтоматизована торгова точка), обігу оборотної тари.
Облік грошових коштів включає в себе операції з готівкою, безготівковими коштами в національній та іноземній валюті. Програма дає можливість створювати платіжні доручення, вивантажувати їх в клієнт-банк, після проведення їх оплати за допомогою вбудованої обробки автоматично проводити їх в системі обліку:

Облік операцій з готівкою дає можливість формування та друку прибуткових і видаткових касових ордерів, складання основних касових звітів: касової книги, журналів реєстрації прибуткових та видаткових ордерів, печатні форми яких затверджені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 33 розділу III).

Облік ОЗ, МНМА, НМА і МШП. Ця підсистема дає змогу фіксації документообігу для всіх господарських операцій з обліку основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів і нематеріальних активів з типовими печатними формами. Підсистема забезпечує

 • чіткий облік усіх вказаних ТМЦ, що знаходяться на балансі підприємства, дозволяє виконувати з ними операції, регламентовані законом:
 • облік надходження нових ТМЦ,
 • введення в експлуатацію,
 • облік виконаних ремонтів або модернізації ОС,
 • передачі та продажу ОС.
 • Повна інформація про ОС відображається в картці ОС, яку при необхідності бухгалтер може роздрукувати.

Є можливість пооб’єктного або кількісного обліку МНМА.

Формування документів з переміщення малоцінки між підрозділами і відповідальними особами та списання з експлуатації – автоматизоване з різними варіантами заповнення табличних частин документів.

Облік виробництва. Конфігурація «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» дозволяє обліковувати операції з виробництва продукції та послуг, що не мають складної структури підрозділів та переділів. Розподіл прямих та загальновиробничих витрат і розрахунок собівартості продукції та послуг автоматизовані за допомогою документа «Закриття місяця».
Облік ПДВ. Варіанти обліку ПДВ налаштовуються в договорі контрагента. Система обліку має спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ. Є можливість автоматичного створення вихідних податкових накладних за допомогою вбудованої обробки «Формування податкових накладних».
Облік зарплати. Налаштування кадрового та зарплатного обліку можливе в конфігурації «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» або у зовнішній програмі. У випадку вибору зовнішньої програми розрахунки з персоналом ведуться узагальнено на рахунку 66 або по кожному працівнику.
Формування проводок по нарахуванню заробітної плати проводиться в двох режимах (в залежності від налаштувань) – безпосередньо в документі нарахування або окремим документом “Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” в кінці періоду.

Закриття періодів, звітність. Регламентні операції по закриттю періоду – нарахування амортизації, списання витрат майбутніх періодів, переоцінка валютних цінностей, розрахунок собівартості виробленої продукції та списаних товарів, визначення фінансових результатів періоду – автоматизовані окремими документами.
Регламентна звітність включає в себе фінансову звітність, декларації з податку на прибуток та ПДВ, звіти 1-ДФ, з ЄСВ та інші, формування та подання цих звітів автоматизовані.

Повний набір стандартних бухгалтерських звітів: оборотно-сальдові відомості, аналіз рахунку, аналіз субконто, головна книга та ін.

Особливості конфігурації BAS Бухгалтерія. ПРОФ

 • Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів «під себе».
 • Синхронізація даних з «управлінськими» конфігураціями: «BAS Управління торгівлею», «BAS Роздрібна торгівля» та ін.
 • Наочний інтерфейс додатково дає можливість конструювати його в зручному вигляді.
 • Документи, команди, елементи довідників та інші об’єкти системи можна позначити як «обрані», що полегшує доступ до них через відповідний список:

Переваги використання «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» для керівника

За допомогою розділу «Керівнику», директор може сам дивитися вбудовані аналітичні звіти як у вигляді таблиць, так і діаграм.

BAS Бухгалтерія. Повний відеокурс:

BAS Бухгалтерія Проф. Можливості конфігурації

 • Огляд основних можливостей програми
 • Керівникові
 • Банк і Каса
 • Регламентовані звіти
 • Підсистема Договори
 • Робота у підсистемі Грошові кошти , зобов’язання
 • Підсистема ТМЦ та її можливості. Надходження, списання, інвентаризація, залишки.
 • Підсистема Необоротні активи. Надходження, введення в експлуатацію, нарахування зносу, звіти розділу.
 • Можливості підсистеми Послуги
 • Підсистема Звітність. Приклад формування балансу.

Тонкощі налаштування програми BAS Бухгалтерія та користування основними функціями, правильне заповнення документів та багато іншого. Матеріали підготовлені сертифікованими спеціалістами у вигляді демонстрації екрану, вони допоможуть розібратися з проблемою за кілька хвилин.

BAS Бухгалтерія КОРП:

BAS Бухгалтерія КОРП. Можливості конфігурації

 • Огляд основних можливостей програми
 • Керівникові
 • Банк і Каса
 • Регламентовані звіти
 • Підсистема Договори
 • Робота у підсистемі Грошові кошти , зобов’язання
 • Підсистема ТМЦ та її можливості. Надходження, списання, інвентаризація, залишки.
 • Підсистема Необоротні активи. Надходження, введення в експлуатацію, нарахування зносу, звіти розділу.
 • Можливості підсистеми Послуги
 • Підсистема Звітність. Приклад формування балансу.

У даному плейлисті зібрані відео, які дозволять швидко розпочати роботу в конфігурації BAS Бухгалтерія КОРП. Розпочинаємо з первинних налаштувань, проводимо операції надходження і реалізації, працюємо з роздрібними продажами , банком і касою, робимо всі кадрові документи та нараховуємо і виплачуємо зарплату. Буде корисним як починаючим користувачам, так і користувачам, які бажають оновити та систематизувати інформацію.

Відеокурс KBS. Облік бюджетної установи

Бухгалтерський облік і формування звітності в установах бюджетної сфери вимагають чимало компетенцій і часу. Тому для якісного впорядкування усіх цих процесів українські програмісти розробили програмний продукт KBS – Облік бюджетної установи.

Переваги та можливості програми KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

 • Робота у підсистемі Фінансування
 • Оборотно-сальдова відомість
 • Кошторис
 • Регламентовані звіти
 • Підсистема Договори
 • Робота у підсистемі Грошові кошти , зобов’язання
 • Підсистема ТМЦ та її можливості. Надходження, списання, інвентаризація, залишки.
 • Підсистема Необоротні активи. Надходження, введення в експлуатацію, нарахування зносу, звіти розділу.
 • Можливості підсистеми Послуги
 • Підсистема Звітність. Приклад формування балансу.

Наш ютуб канал