Перейти до вмісту

Облік бюджетної установи

Облік бюджетної установи

Найкраща програма для :

 • бухгалтерського та фінансового обліку,
 • розрахунку заробітної плати,
 • ведення кадрового обліку бюджетних установ,
 • складання обов’язкової (регламентованої) звітності установ, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, що ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Облік бюджетної установи забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ

Облік бюджетної установи

Програма Облік бюджетної установи призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму Облік бюджетної установи розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету.

У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу Облік бюджетної установи включено план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що діє відповідно до наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі” № 1203 від 31.12.2013 р.


Створити заявку на бюджетні рішення


Функціональні можливості ОБУ

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
 • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ “Мережа” ДКСУ.

Система Облік бюджетної установи веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
Пакетне вивантаження документів “Договір”, “Додаткова угода”, “Надходження ТМЦ”, “Надходження НА” та “Отримання послуг”, а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК “Клієнт казначейства – Казначейство”.

 • Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національних поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 • Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності закладу, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах: джерела фінансування; КЕКВ; контрагент; договір; документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
 • Розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу. Автоматизація кадрового діловодства.

 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Програмний продукт Облік бюджетної установи обрано, випробовано та успішно застосовано органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначено задля автоматизації ведення обліку в установах бюджетного сектору: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства: МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки, тощо.
Використання програмного продукту в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах.

Cервіс технічної підтримки

Підтримку користувачів програмних продуктів ТОВ «Комплексні бюджетні системи» здійснено за допомогою сервісу технічної підтримки (СТП), яким передбачено регулярне розширення функціоналу, оновлення, удосконалення програмних продуктів, а також надання консультаційних та інформаційних послуг з питань ведення бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, складання звітності, з використанням планів рахунків бухгалтерського обліку в комунальному/державному секторах економіки.

Ціни на СТП

Бухгалтерія комунального підприємства

Бухгалтерія комунального підприємства – найсучасніша програма бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати, складання обов’язкової (регламентованої) звітності комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) і комунального комерційного підприємства (ККП), що здійснюють будь-яку комерційну і некомерційну діяльність (надання послуг, виробництво, тощо).

Замовити

Функціональні можливості БКП

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.
 • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати буде зроблено.
 • Ланцюжок “Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення”. Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ “Мережа” ДКСУ.
 • Довільна кількість джерел фінансування.  

 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів “Договір”, “Додаткова угода”, “Надходження ТМЦ”, “Надходження НА” та “Отримання послуг”, а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 • Реєстрація взяття зобов’язань. 
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 
 • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо. 
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами. 
 • Валютний облік. 
 • Розрахунки з підзвітними особами. 
 • Облік фінансування та отриманих асигнувань.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК “Клієнт казначейства – Казначейство”.

 • Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:
  ♦  Облік необоротних активів.
  ♦  Облік запасів.
 • Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 “Основні засоби”, П(C)БУ 8 “Нематеріальні активи”, П(C)БУ 9 “Запаси” і методичним вказівкам по їх застосуванню: 
  ♦  Облік у розрізі джерел фінансування.
  ♦  Облік по партіях.
  ♦  Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.
  ♦  Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
  ♦  Нарахування зносу.
  ♦  Проведення інвентаризації.
  ♦  Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей. 
  ♦  Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.
  ♦  Кількісно-сумовий облік.    

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Надходження послуг від постачальників.
 • Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
 • Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.
 • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

 • Складання актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах: 
  Джерела фінансування;
 • КЕКВ;
 • Контрагент;
 • Договір;
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік депонованої заробітної плати.
 • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).
 • Розрахунки з ФСС.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
 • Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.
 • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
 • Журнал-ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та бюджетна звітність.
 • Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Інші програмні продукти

 У разі потреби в організації роботи програмних продуктів Облік бюджетної установи або Бухгалтерія комунального підприємства у варіанті «клієнт-сервер», слід використовувати додаткове спеціалізоване рішення – Розширення до клієнт-серверної версії 32-bit або 64-bit, яке постачається окремо.

Замовити

 Головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, які відповідають умовам Статті 22, Глава 4, Розділ I Бюджетного кодексу України, надано можливість ведення обліку підвідомчих установ в розрізі кодів ЄДРПОУ

Замовити

* Не більше, ніж два примірника Розширення для додаткового ЄДРПОУ на одного користувача програмного продукту, за умови володіння Облік бюджетної установи або Бухгалтерія комунального підприємства на 5 (або більше) користувачів.
**Зазвичай, задля організації роботи декількох організацій, які мають власні коди ЄДРПОУ, необхідно мати декілька примірників програмного продукту, по одному на кожну організацію.

Відеокурс KBS. Облік бюджетної установи