Перейти до вмісту

26 400 ₴

Програмний продукт дозволяє
автоматизувати облік звернень від співробітників компанії на виконання робіт до власних відділів підтримки або до сервісної компанії, автоматизувати управління виконанням цих завдань власними силами, або підключаючи зовнішніх субпідрядників. Програма підтримує управління рівнями сервісу SLA і містить наскрізний бізнес-процес управління зверненням, що дозволяє контролювати дотримання SLA і виконавчу дисципліну.

Програмний продукт “BAS Service Desk” призначений для автоматизації як внутрішніх підрозділів компанії (IT служби, відділу експлуатації, логістики тощо), так і роботи сервісних компаній будь-якого розміру (від маленьких майстерень до підприємств зі складною та розгалуженою організаційною структурою, де присутні як головний офіс, так і філії) з надання сервісних послуг як власними силами, так й із задіянням зовнішніх підрядних компаній.

Нормативно-довідкова інформація

Програмний продукт “BAS Service Desk” містить необхідні довідники за допомогою яких ви можете відобразити структуру вашого підприємства, створити каталог послуг, які будете надавати/ споживати, налаштувати зв’язок між категоріями послуг та виконавцями робіт.

Серед довідників, які містить система:

 • Контактна книга
 • Співробітники
 • Робочі місця
 • Підрядні організації
 • Категорії послуг
 • Рівні сервісу
 • Території
 • Співробітники та фізичні особи
 • Контактні особи підрядних організацій

Робота із зверненнями та нарядами
 • Автоматизація бізнес-процесу від надходження звернення до його закриття
 • Можливість налаштувань додаткових фільтрів при роботі зі зверненнями, зокрема по статусу звернень, робочому місцю, виконавцю, підрядній організації
 • Можливість спрямування звернення на виконання робіт як на працівників організації, так і на підрядні організації
 • Можливість прикріплення додаткових файлів для ілюстрації та конкретизації поставлених задач на будь-якому етапі виконання звернення
 • Можливість виконання, делегування, відміни та повторного виконання робіт в межах одного звернення різними виконавцями. Кожний етап обробки звернення фіксується та доступний для перегляду користувачам в залежності від налаштувань прав доступу
 • Можливість організації погодження виконання звернень для окремих категорій послуг
 • Гнучке налаштування виконавців – підрядних організацій з прив’язкою до робочих місць або територій (областей)
 • Гнучке налаштування відповідності окремих категорій послуг та виконавців/підрядних організацій
 • Можливість створення автоматичних нарядів на підрядні організації в залежності від категорії послуг та робочих місць
 • Гнучке налаштування рівнів сервісу SLA
 • Прив’язка звернень до робочих місць замовників чи виконавців
 • Автоматизована організація планового технічного обслуговування для списку замовників та списку робочих місць
 • Гнучке налаштування періодичності виконання планового технічного обслуговування
 • Розсилка електронних листів підрядним організаціям з описом необхідних робіт
 • Налаштування доступу до звернень користувачів в залежності від робочого місця та прав користувачів

Можливості контролю виконання робіт
 • Аналіз стану виконання робіт в розрізі категорій послуг, замовників, виконавців
 • Реалізовано контроль за виконанням робіт по зверненнях на кожному з етапів
 • Контроль за дотриманням умов SLA
 • Історія кожного етапу виконання звернень з зазначенням виконавців та часу обробки звернення
Verified by MonsterInsights