Перейти до вмісту

BAS Оренда та управління нерухомістю

  24 600 ₴

  BAS Оренда та управління нерухомістю
  Програмний продукт “BAS Оренда та управління нерухомістю” призначений для автоматизації діяльності з надання об’єктів нерухомості в оренду та управління фондом об’єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об’єктів та їх експлуатацію. Програма може бути корисна компаніям-власникам комерційної нерухомості, управляючим та будівельним компаніям тощо. Галузеве рішення дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо.

  Управління реєстром об'єктів нерухомості
  • Ведення ієрархічного довідника об’єктів нерухомості з широким набором характеристик та можливістю додавання довільних характеристик
  • Робота з графічними планами об’єктів – як на основі довільних зображень (наприклад, скан плану БТІ) та з використанням 3D-моделей об’єктів нерухомості
  • Автоматичне створення об’єктів нерухомості у базі даних на основі графічних планів розміщення
  • Оперативний перегляд розміщення об’єкта на плані
  • Реєстрація довільних статусів об’єктів нерухомості на заданий період – вільний, у резерві, на ремонті, орендується тощо
  • Формування реєстру об’єктів нерухомості з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками
  • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від статусу та можливістю довільного відбору (за вільними або орендованими площами, площами в резерві тощо)
  • Публікація 3D-моделей об’єктів (наприклад, поверхових планів) на сайті компанії
  • Можливість прив’язки об’єктів нерухомості до цінових категорій, реєстрація цін на послуги з прив’язкою до цінових категорій, збереження історії цін

  Управління договорами оренди
  • Облік первинних документів за договорами оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Акт прийому-передачі орендованих приміщень тощо)
  • Поділ послуг на постійну та змінну частини
  • Гнучке управління способами нарахування, ставками та тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок та тарифів
  • Роздільне призначення строків оплати та параметрів нарахування пені для послуг постійної та змінної частини, а також для конкретних послуг
  • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word® для друку первинних документів
  • Друк графічних планів з виділенням об’єктів, що здаються в оренду, як додатки до договорів
  • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив’язка до договорів орендарів
  • Можливість багаторазової зміни ставок на послуги в межах одного договору
  • Використання спеціальних курсів валют (фіксований курс, курс НБУ плюс заданий відсоток, валютний коридор)
  • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від їх статусу та можливістю налаштування складу інформації, що виводиться (за орендарями, умовами договорів, характеристиками об’єктів тощо)
  • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об’єкта під час створення нового договору оренди
  • Можливість здавати один об’єкт в оренду декільком орендарям
  • Групова пролонгація та розірвання договорів оренди
  • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками

  Управління взаєморозрахунками з оренди
  • Гнучке налаштування деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодами оплати, об’єктами, послугами, рахунками на оплату
  • Автоматичне формування рахунків на оплату та актів про надання послуг з можливістю довільного відбору за орендарями, послугами, об’єктами тощо, печатку сформованих документів та надсилання орендарям електронною поштою
  • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів у зазначеному періоді, так і на підставі “середнього місяця”
  • Розрахунок оплати за послуги, що тарифікуються з урахуванням показників лічильників, можливість розподілу показників лічильника по кільком об’єктам або орендарям
  • Використання довільних формул для розрахунку вартості послуг змінної частини (зокрема, нарахування на основі торгового обороту орендаря за різними алгоритмами)
  • Автоматичне заповнення строків оплати на рахунках за умовами договору оренди
  • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що числяться за договором контрагента
  • Облік заставних (депозитних) платежів
  • Аналіз затримок платежів за послугами та розрахунок суми пені за різними алгоритмами
  • Ведення розрахунків із власниками об’єктів нерухомості за агентською схемою
  • Звітність щодо взаєморозрахунків з орендарями з аналітикою за періодами, послугами, об’єктами оренди, рахунками на оплату та можливістю аналізу розрахунків за пенями та депозитами
  • Можливість друку документів з оренди (рахунків, актів та рахунків-фактур) як у зведеній формі, так і з деталізацією щодо об’єктів та/або послуг
  • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання та величини фінансових втрат від простою об’єктів
  • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією та довільним групуванням даних
  • Планування платежів з оренди, порівняння планових та фактичних показників

  Управління експлуатацією об'єктів нерухомості
  • Облік конструктивних елементів та інженерних систем об’єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту
  • Планування заходів з технічного обслуговування об’єктів нерухомості (плановий та поточний ремонт, регламентні роботи тощо)
  • Оформлення та контроль заявок на обслуговування об’єктів нерухомості
  • Зберігання кошторисів за матеріалами та роботами на проведення заходів з технічного обслуговування
  • Облік фактичних витрат на експлуатацію
  • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування
  • Ведення історії заходів з технічного обслуговування
  • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових та фактичних показників

  Сервісні можливості
  • Автоматичне створення нагадувань та повідомлень за різними подіями (наприклад, нагадування про наближення дати закінчення договору оренди)
  • Версіонування (зберігання історії зміни) довідників та документів
  Verified by MonsterInsights