Перейти до вмісту

BAS Оренда та управління нерухомістю, детально

компаніям-власникам комерційної нерухомості, управляючим та будівельним компаніям тощо. Галузеве рішення дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо.

 • Ведення ієрархічного довідника об’єктів нерухомості з широким набором характеристик та можливістю додавання довільних характеристик
 • Робота з графічними планами об’єктів – як на основі довільних зображень (наприклад, скан плану БТІ) та з використанням 3D-моделей об’єктів нерухомості
 • Автоматичне створення об’єктів нерухомості у базі даних на основі графічних планів розміщення
 • Оперативний перегляд розміщення об’єкта на плані
 • Реєстрація довільних статусів об’єктів нерухомості на заданий період – вільний, у резерві, на ремонті, орендується тощо
 • Формування реєстру об’єктів нерухомості з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від статусу та можливістю довільного відбору (за вільними або орендованими площами, площами в резерві тощо)
 • Публікація 3D-моделей об’єктів (наприклад, поверхових планів) на сайті компанії
 • Можливість прив’язки об’єктів нерухомості до цінових категорій, реєстрація цін на послуги з прив’язкою до цінових категорій, збереження історії цін

 • Облік первинних документів за договорами оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Акт прийому-передачі орендованих приміщень тощо)
 • Поділ послуг на постійну та змінну частини
 • Гнучке управління способами нарахування, ставками та тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок та тарифів
 • Роздільне призначення строків оплати та параметрів нарахування пені для послуг постійної та змінної частини, а також для конкретних послуг
 • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word® для друку первинних документів
 • Друк графічних планів з виділенням об’єктів, що здаються в оренду, як додатки до договорів
 • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив’язка до договорів орендарів
 • Можливість багаторазової зміни ставок на послуги в межах одного договору
 • Використання спеціальних курсів валют (фіксований курс, курс НБУ плюс заданий відсоток, валютний коридор)
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об’єктів з колірним виділенням об’єктів залежно від їх статусу та можливістю налаштування складу інформації, що виводиться (за орендарями, умовами договорів, характеристиками об’єктів тощо)
 • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об’єкта під час створення нового договору оренди
 • Можливість здавати один об’єкт в оренду декільком орендарям
 • Групова пролонгація та розірвання договорів оренди
 • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками

 • Гнучке налаштування деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодами оплати, об’єктами, послугами, рахунками на оплату
 • Автоматичне формування рахунків на оплату та актів про надання послуг з можливістю довільного відбору за орендарями, послугами, об’єктами тощо, печатку сформованих документів та надсилання орендарям електронною поштою
 • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів у зазначеному періоді, так і на підставі “середнього місяця”
 • Розрахунок оплати за послуги, що тарифікуються з урахуванням показників лічильників, можливість розподілу показників лічильника по кільком об’єктам або орендарям
 • Використання довільних формул для розрахунку вартості послуг змінної частини (зокрема, нарахування на основі торгового обороту орендаря за різними алгоритмами)
 • Автоматичне заповнення строків оплати на рахунках за умовами договору оренди
 • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що числяться за договором контрагента
 • Облік заставних (депозитних) платежів
 • Аналіз затримок платежів за послугами та розрахунок суми пені за різними алгоритмами
 • Ведення розрахунків із власниками об’єктів нерухомості за агентською схемою
 • Звітність щодо взаєморозрахунків з орендарями з аналітикою за періодами, послугами, об’єктами оренди, рахунками на оплату та можливістю аналізу розрахунків за пенями та депозитами
 • Можливість друку документів з оренди (рахунків, актів та рахунків-фактур) як у зведеній формі, так і з деталізацією щодо об’єктів та/або послуг
 • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання та величини фінансових втрат від простою об’єктів
 • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією та довільним групуванням даних
 • Планування платежів з оренди, порівняння планових та фактичних показників

 • Облік конструктивних елементів та інженерних систем об’єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту
 • Планування заходів з технічного обслуговування об’єктів нерухомості (плановий та поточний ремонт, регламентні роботи тощо)
 • Оформлення та контроль заявок на обслуговування об’єктів нерухомості
 • Зберігання кошторисів за матеріалами та роботами на проведення заходів з технічного обслуговування
 • Облік фактичних витрат на експлуатацію
 • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування
 • Ведення історії заходів з технічного обслуговування
 • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових та фактичних показників

 • Автоматичне створення нагадувань та повідомлень за різними подіями (наприклад, нагадування про наближення дати закінчення договору оренди)
 • Версіонування (зберігання історії зміни) довідників та документів