Перейти до вмісту

BAS Бухгалтерія для неприбуткових організацій

дозволяє налагодити облік не лише неприбуткових організацій (фондів, партій, асоціацій та спілок), а й підприємств, що провадять водночас неприбуткову або комерційну діяльність. Це типове рішення придатне для будь-якої неприбуткової організації, у тому числі такої, що укладає комерційні договори, або организації, що здійснює «неприбуткові» операції.

BAS Бухгалтерія для неприбуткових організацій

Автоматизація обліку на підприємствах, у тому числі у громадських організаціях, — веління часу. Проблема відсутності програмного забезпечення, цілком адаптованого під потреби ведення обліку, відходить у минуле. Організації, що виконують суспільно значущі програми, так само як і комерційні структури, ведуть бухгалтерський облік. Цілком логічним є їхнє прагнення полегшити роботу своїх працівників та впровадити автоматизацію на робочих місцях. Конфігурація BAS Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України  (компанія Центр інформаційних технологій, м. Київ), створена на базі «Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України».

 • Ведення обліку неприбуткової та комерційної діяльності в одній інформаційній базі (організація може вести комерційну і неприбуткову діяльність)
 • Можливість ведення обліку по декількох організаціях (неприбутковим і комерційним) в одній інформаційній базі
 • Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України
 • Облікова система забезпечує рішення більшості завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, починаючи від обробки первинних документів, і закінчуючи формуванням регламентованої звітності

 • Ведення обліку грошових надходжень за різними статтями.
 • Ведення обліку витрат за різними статтями.
 • Облік цільового фінансування в додатковому розрізі.
 • Організація планування бюджету по доходах і видатках.
 • Покриття господарських витрат некомерційними джерелами фінансування

 • Документ «Формування бюджету». Планування надходження і витрачання грошових коштів. Документ розроблений таким чином, що при введенні інформації автоматично розраховуються сумарні надходження і відображається виконання бюджету.
 • Документ «Надходження на банківський рахунок» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності.
 • Документ «Прибутковий касовий ордер» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності
 • Документ «Рахунок на оплату постачальника» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
 • Документ «Нарахування зарплати» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
 • Документ «Нарахування зносу» змінений. Дозволяє нараховувати знос по основних засобах, які значаться на балансі неприбуткової організації, з віднесенням витрат на некомерційну діяльність.
 • Документ «Кадрове переміщення» дозволяє планувати нарахування заробітної плати співробітникам організацій по декільком видам фінансування.
 • Документ «Нарахування зарплати працівникам» дозволяє нараховувати зарплату співробітникам організацій по декільком видам фінансування.

 • Виконання бюджету
 • Кошторис витрат
 • Використання джерел фінансування
 • Звіт По неприбуткової діяльності
 • ОСВ по приходу і витратах неприбуткових грошей
 • Також за допомогою стандартних звітів можна отримувати додаткову інформацію за додатковими рахунками.

Облікова система “Бухгалтерія для неприбуткових організацій” являється доповненням до типової конфігурації “Business automation software for accounting. PROF” системи програм “Business automation software”, та являє собою рішення, що тиражується.

Облікова система захищена, містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем.

Оновлення програм BAS