Перейти до вмісту

BAS Будівництво. ERP

  288 000 ₴

  Рішення BAS Будівництво.ERP призначене
  для автоматизації управління діяльністю будівельних компаній. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію всіх видів будівельної діяльності, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів, які реалізують повний цикл будівництва.

  “BAS Будівництво. ERP” автоматизує наступну галузеву специфіку будівництва:

  • формування кошторисів
  • календарне планування робіт
  • розподіл робіт між власними ресурсами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками
  • формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту
  • оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць
  • зручна візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel
  • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення
  • планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників
  • перепланування робіт проекту за фактом виконання
  • план-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому
  • порівняння сценаріїв проекту
  • аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів
  • аналіз забезпеченості ресурсами за проектом
  • закриття робіт субпідрядників
  • закриття робіт замовником
  • формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в
  • списання матеріалів, формування друкованої форми М29
  • ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником

  Календарно-мережеве планування

  Календарне планування робіт – це розподіл робіт за часом виконання, тобто визначення дати початку та закінчення робіт та фіксація зв’язків послідовності виконання робіт.

  Модуль календарно-мережевого планування призначений для вирішення завдань керівника проекту, планувальника проекту.

  В підсистемі передбачено повний цикл планування будівельного проекту.

  Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):
  • завантаження кошторисної інформаційної документації проекту
  • створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази
  • створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації
  • проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації
  • завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін)
  • автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні)
  • зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації
  • розрахунок загальної кількості ресурсів для кожної роботи
  • розрахунок ресурсної собівартості робіт
  • розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)
  Створення структури графіка виконання робіт:
  • Створення структури графіка виконання робіт вручну
  • Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:
   • створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються
   • завантаження окремих робіт
   • завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт)
   • наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах
   • завантаження зв’язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт)
   • завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних
  Встановлення послідовності виконання робіт:
  • зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація
  • зазначення параметрів зв’язку з кожної з робіт (тип зв’язку, тип затримки тощо)
  • розрахунок тривалості виконання графіка робіт
  • розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на одиницю робіт
  • розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості/машиноємкості
  • автоматичне проставляння дат виконання кожної з робіт з урахуванням графіка робіт, тривалості кожної роботи і зазначених зв’язків
  Фіксація загальних даних та сценарію проекту:
  • Фіксація загальних даних проекту для розрахунку собівартості об’єктів
  • Створення різних сценаріїв проекту:
   • можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз
   • зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо
  Формування бюджету проекту

  Робота з бюджетами в прикладному рішенні дозволяє створити для кожного проекту один або декілька бюджетів за різними сценаріями, відображати суми бюджету в актуальних цінах, порівнювати інформацію про заплановані витрати з фактично витраченими бюджетними коштами. Передбачено наступні можливості:

  • формування видаткової частини для кожної роботи
  • групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва)
  • розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями:
   • матеріальні
   • машинні
   • трудові
   • оплата послуг субпідряду
  • групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат
  • окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту
  • відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів
  • розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти
  • відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими
  • відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту
  • можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату
  • можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання
  Розподіл робіт між виконавцями:
  • вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент
  • передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів
  • фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт
  Формування ресурсної відомості:
  • розбиття матеріальних потреб для кожної з робіт на зазначені періоди
  • встановлення відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання)
  • передача матеріалів для робіт, які виконують субпідрядники на забезпечення субпідрядником
  • можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною
  • вказування варіанта, як розбити потреби: чи віднести їх усі на дату початку чи розподілити рівномірно на весь період роботи
  • окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі)

  Оперативне планування/управління

  В прикладному рішенні реалізована функціональність щоденного оперативного управління ходом будівельного проекту. Реалізовано такі можливості:

  • Формування місячних планів виконання робіт:
   • формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період
   • розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду
   • відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення)
   • внесення фактичних обсягів, виконаних в обраний період
   • відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період
   • відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період
   • планові і фактичні дати початку та закінчення кожної роботи
   • відображення факту виконання робіт субпідрядним методом
   • фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення
  • Призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників)
  • Фіксація додаткових робіт:
   • фіксація додаткових робіт проекту протягом усього життєвого циклу проекту
   • зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об’єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів тощо
  • Відображення витрат матеріалів в розрізі робіт:
   • заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт
   • зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів
   • автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури
   • зіставлення і відображення різниці між плановою та фактичною витратою матеріалів
   • відображення відхилень у витратах і можливість фіксації причин відхилень для таких матеріалів
   • можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі
  • Відображення виробітку співробітників і техніки

  Аналіз, звітність

  Комплект вбудованої звітності охоплює всі ключові аспекти будівельної діяльності:

  • План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):
   • порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт
   • порівняння виконаних обсягів робіт з плановими
  • Порівняння сценаріїв проекту:
   • порівняння структури різних сценаріїв одного проекту
   • зіставлення бюджетів різних сценаріїв
  • План-фактний аналіз проекту:
   • зіставлення собівартості планової і фактичної
   • порівняння показників маржинальності і рентабельності
   • порівняння планових і фактичних норм ресурсів, які використовуються для виконання робіт
  • Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):
   • відображення бюджетів 0 + 12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3
   • можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті
  • Аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів:
   • відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів
   • відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних
   • відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою
  • Аналіз закриття робіт актами:
   • відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти)
   • відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей
   • відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника)
  • Аналіз забезпеченості проекту матеріалами:
   • відображення загальної потреби проекту в матеріалах
   • аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених
   • аналіз складських залишків
   • відображення вже використаної кількості матеріалів в рамках проекту
   • відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту

  Додаткові можливості

  В програмі передбачено додаткові зручні функції для підвищення ефективності щоденної роботи користувачів:

  • Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:
   • можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель
   • вказування коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання)
  • Зміна оперативних планів виконання робіт:
   • перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту
   • можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди
   • можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план
   • внесення фактичних даних про виконання незапланованих робіт
  • Коригування потреб в ресурсах:
   • перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів
   • планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт
   • можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт
  Verified by MonsterInsights