Перейти до вмісту

BAS АГРО. ERP

  259 200 ₴

  Рішення BAS АГРО. ERP призначене
  для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва або іншої супутньої продукції і/або послуг.

  Планування сільськогосподарського виробництва

  Підсистема призначена для формування бюджетів, в яких надається можливість використовувати різні сценарії прогнозування. Все це дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться для вирощування продукції.

  У продукті реалізована функціональність транслювання результатів сільськогосподарського планування в екземпляри бюджету. Формування бюджету відбувається на підставі накопичених в інформаційній базі даних про доходи та витрати.

  Розроблено функціональність створення технологічної карти поля – як документа, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їх виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередників і передпопередників культур.

  На підставі планових обсягів продажів продукції і затверджених технологічних карт в програмі формуються ресурсні специфікації і замовлення на вирощування продукції, які є джерелом для формування потреб рослинництва у сировині, матеріалах і трудових ресурсах.

  Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків.

  Дані можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей.

  Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

  • планування розміщення культур на полях
  • формування технологічних карт полів
  • визначення планової структури витрат по культурах і полях
  • формування балансу продукції
  • планування продажів продукції рослинництва
  • формування бюджетів
  • план-фактний аналіз сільськогосподарських витрат
  • аналіз структури собівартості біологічних активів
  • аналіз інформації про планові і фактичні витрати, накопичені на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт

  Оперативний облік сільгоспробіт і послуг

  Документи підсистеми призначені для реєстрації в оперативному обліку витрат, які далі стають джерелом даних для автоматичного формування документів регламентованого та управлінського обліків.

  Розроблено функціональність оперативного обліку фактичних витрат з усіма подробицями і аналітикою полів, культур, працівників, марок техніки, аж до кожної одиниці трактора, комбайна, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста і ін.

  Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців.

  Реалізована можливість обліку автотранспортних і механізованих сільськогосподарських робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників. Підсистема дозволяє реєструвати сільськогосподарські і ремонтні роботи, що виконуються вручну для внутрішніх і сторонніх замовників.

  У продукті передбачена можливість реєстрації факту зважування, оформлення супровідних друкованих документів для автотранспорту, що перевозить вантажі з току, на тік і всередині току для підробітку або сушки зерна.

  Для формування документів по роботах допоміжних підрозділів використовується обробка, яка по аналітиці витрат розподіляє витрати на основне виробництво.

  Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

  • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів
  • облік нормативних і фактичних витрат палива
  • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів
  • реєстрація факту зважування
  • розрахунок прямих та непрямих витрат по полях
  • аналіз обсягу збору врожаю, врожайність полів
  • аналіз витрат, накопичених на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт
  • аналіз рентабельності вирощуваних культур в розрізі полів

  Розрахунки з пайовиками

  Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік власних та орендованих земельних ділянок та орендної плати пайовиками на підприємстві.

  Продукт дозволяє вести деталізований облік договорів про паї з фізичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію і видами земель.

  Також передбачено нарахування орендної плати за паї та розрахунку ПДФО і військового збору з нарахованих сум в разі коли пайовиками виступають юридичні особи.

  Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

  • робота з договорами про паї
  • зміни розмірів оплат за договорами про паї
  • нарахування орендної плати за паями і розрахунку податків і утримань
  • закриття нарахувань орендної плати за паями за рік
  • відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами
  • реєстрація виплат за договорами про паї в міжрозрахунковому періоді
  • отримання даних за договорами про паї
  • план-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів
  • формування регламентованої звітності

  Облік на елеваторі

  Підсистема вирішує наступні задачі:

  • відображення виробничих процесів елеватора
  • лабораторний контроль якості зерна
  • контроль руху транспорту на території елеватору
  • наскрізний кількісно-якісний облік та формування звітності
  • розрахунок строків зберігання, розрахунок собівартості послуг елеватора
  • розрахунок сум послуг та виставлення рахунків власникам зерна
  • підключення до вагового обладнання, відеокамер, АСУ ТП

  Для зручної роботи користувачів з підсистемою реалізовані автоматизовані робочі місця для різних ролей співробітників:

  АРМ “Транспорт”

  Автоматизоване робоче місце “Транспорт” призначене для реєстрації транспорту та контролю його пересування на території елеватора та поза нею. Робоче місце відображає довжину черги транспортних засобів, показує, в якій контрольній точці знаходиться той чи інший автомобіль. Передбачений контроль дозволу на в’їзд та виїзд з території транспортних засобів.

  АРМ “Контроль якості”

  Автоматизоване робоче місце для реєстрації результатів лабораторних аналізів забезпечує фіксацію в системі результатів аналізу зерна як в автоматичному, так і в ручному режимі, а також формування сертифікатів якості і актів розбіжності. АРМ “Контроль якості” зручне робоче місце для визначення необхідності в ступені обробки зерна.

  АРМ “Зважування”

  АРМ “Зважування” забезпечує безперебійну роботу ділянки зважування: отримання даних з вагового обладнання та коректність їх заповнення у системі, розрахунок залікової ваги, знижок та націнок, формату приймання та відвантаження зерна.

  АРМ “Підробіток зерна”

  АРМ “Підробіток зерна” призначене для відображення виробничих операцій з зерном та формування документів фінансового обліку.

  Verified by MonsterInsights