Перейти до вмісту

BAS Управління автотранспортом

  BAS Управління автотранспортом дозволяє дозволяє управляти власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік в усіх супутніх ділянках (робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини і витратні матеріали тощо). Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє гнучко налаштовувати дію складних тарифів для контрагентів, маршрутів, моделей транспортних засобів та інше.

  BAS Управління автотранспортом

  Демонстраційні бази (онлайн)

  Галузеве рішення призначене для

  автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

  Рішення складається з наступних основних підсистем:
  • Управління автопарком
  • Управління замовленнями і диспетчеризація
  • Облік подорожніх листів
  • Облік ПММ і технічних рідин
  • Облік ремонтів і агрегатів
  • Облік ДТП і штрафів
  • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
  • Облік роботи водіїв
  • Взаєморозрахунки з контрагентами
  • Облік доходів і витрат
  • Обмін даними з “BAS Бухгалтерія”

  Управління замовленнями і диспетчеризація

  Вирішуються такі завдання:

  • облік та розподіл замовлень на автомобілі
  • облік рознарядок
  • робота з маршрутними листами

  “BAS Управління автотранспортом Стандарт” має зручну систему обліку і розподілу замовлень на автомобілі.

  Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися від внутрішніх підрозділів компанії і від сторонніх контрагентів.

  У замовленні на транспортний засіб (ТЗ) враховуються:

  • адреси та часові вікна доставки вантажів
  • параметри і характеристики вантажу
  • послуги, що надаються в рамках перевезення вантажу
  • вимоги до транспорту

  У програмі можливо формувати добові рознарядки на транспорт. Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ і графіків роботи водіїв.

  АРМ Диспетчера

  Основне призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) Диспетчера – допомога у відпрацюванні замовлень покупців і формування завдань на перевезення.

  Можливості:

  • швидкий підбір замовлень
  • заповнення документів “Маршрутний лист”
  • робота з журналом “Маршрутні листи”
  • робота з журналом “Подорожні листи”
  • групове формування і друк документів “Рознарядка”

  Взаєморозрахунки з контрагентами

  Вирішуються такі завдання:

  • ведення прейскурантів і тарифів на транспортні послуги
  • розрахунок вартості наданих послуг
  • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів

  Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє створювати складні тарифи, гнучко налаштовувати їхню дію для контрагентів і договорів контрагентів, для маршрутів, для моделей ТЗ та інше.

  У програмі можливо:

  • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи
  • встановлювати фіксовані тарифи
  • створювати складні тарифи

  На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг в документі “Товарно-транспортна накладна”, який може бути створений усередині подорожнього листа.

  За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки і акти послуг з різним ступенем деталізації.

  Крім рахунків і актів можна сформувати реєстр наданих послуг.

  Підтримується вивантаження документів реалізації в програму “BAS Бухгалтерія”.

  Облік доходів і витрат

  Вирішуються завдання:

  • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт
  • гнучка настройка бази для розподілу доходів і витрат
  • облік інших витрат на автомобілі

  Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх і ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин.

  Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

  Звіти за витратами можна отримувати в різних розрізах аналітики, наприклад, в розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або в розрізі замовників.

  За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність роботи транспорту.

  Управління автопарком

  Вирішуються основні завдання:

  • ведення довідника транспортних засобів
  • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії
  • облік виробітку ТЗ і обладнання

  Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику “Транспортні засоби та обладнання”.

  Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодинах і т.д.), так і в залежності від календарних строків.

  При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту “Контроль термінів наближення ТО”, а в списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

  Функціональні можливості програми також дозволяють:

  • вести облік і контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів
  • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі

  При закінченні терміну дії документа в списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.

  Інформація за простроченими документами автоматично переноситься до архіву.

  Облік подорожніх листів

  У програмі можна виписувати і обробляти подорожні листи різних видів:

  • легкового автомобіля
  • вантажного автомобіля (погодинний, відрядний)
  • спеціального автомобіля
  • міжміського автомобіля
  • автобуса
  • фізичної особи-підприємця
  • рапорт про роботу будівельної машини

  Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

  Виписка подорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати і роздрукувати подорожні листи з мінімальними трудовитратами диспетчера.

  При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ і водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, час в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ і технічних рідин (ТР) автомобілів.

  На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

  • Напрацювання обладнання в мотогодинах
  • Карка роботи ТЗ
  • Пробіг ТЗ
  • Виробіток транспортних засобів
  • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта)
  • та інші звіти

  Облік ПММ і технічних рідин
  • облік оборотів і витрати палива та ТР в розрізі кожного автомобіля
  • облік фактів економії та перевитрат палива водіями в кожному рейсі
  • контроль і інвентаризація залишків ПММ та технічних рідин на ТЗ
  Розрахунок нормативних і фактичних витрат палива

  Для автомобілів можливо враховувати базові норми витрат ПММ, а також норми витрат палива на спеціальні роботи.

  Є облік коригуючих коефіцієнтів ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).

  Всі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива розроблені відповідно до наказу Міністерства транспорту України.

  Заправки і зливи ПММ

  Основні можливості:

  • облік фактів зливів палива
  • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів
  • облік заправок зі складу, за готівку, по пластиковій картці, за талонами, від постачальника
  • можливість завантаження звітів процесингових центрів по деталізації заправок ПММ за пластиковими картами
  • можливість порівняння завантажених заправок з чеками водіїв

  Повну картину за рухом палива і ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

  • Відомість руху ПММ
  • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ
  • Заправки ПММ
  • Порівняння заправок за пластиковими картками

  Облік ремонтів і агрегатів

  Основні можливості:

  • облік заявок на ремонт
  • облік планових ТО автомобілів і виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та в сторонніх автосервісах
  • друк форми “Вимога-накладна” з документу “Ремонтний лист”
  • облік агрегатів
  • облік фактів встановлення і заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації

  Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію по всім майбутнім і виконаним ТО і ремонтам транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”.

  Є звіти для аналізу всіх використаних при ремонтах витратних матеріалів і запчастин, є можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

  У підсистемі “Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів” виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

  Облік агрегатів ведеться в розрізі кожного автомобіля, а шин – ще й в розрізі місць установки.

  Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє швидко і наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

  • встановлювати, замінювати, знімати шини
  • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин

  У програмі фіксується інформація про дату і місце установки кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знос шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

  Облік ДТП і штрафів водіїв

  У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

  Функціональність включає наступні можливості:

  • облік і оформлення документів про ДТП
  • облік даних за заподіяному збитку ТЗ, по страхових виплатах
  • ведення статистики причин ДТП, характерах порушень ПДР
  • ведення рейтингу водіїв-порушників

  Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній з витратами на відновний ремонт ТЗ.

  У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями.

  Функціональність надає наступні можливості:

  • друк форми згоди для утримання штрафів з заробітної плати
  • зберігання фотографій порушень
  • ведення рейтингу водіїв-порушників
  • ведення аналітики за видами порушень ПДР

  У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу і факт оплати штрафу.

  Аналітичні звіти по штрафам дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

  Складський облік запчастин і витратних матеріалів

  Основні можливості:

  • облік надходження та списання запчастин, палив, технічних рідин і витратних матеріалів на склад
  • облік видачі запчастин і витратних матеріалів
  • внутрішнє переміщення номенклатури між складами
  • списання товарів на автомобіль
  • можливість проведення інвентаризацій
  • контроль актуальних залишків товарів на складах

  Проаналізувати рух товарів на складах і залишки можна за допомогою різних звітів.

  Облік роботи водіїв

  Вирішуються основні завдання:

  • облік виробітку та робочого часу водіїв
  • нарахування заробітної плати за подорожніми листами

  Функціональні можливості дозволяють:

  • формувати, зберігати і друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період часу (місяць, рік і т.д.)
  • формувати табеля обліку робочого часу

  Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються в документі “Нарахування зарплати”.

  Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені в програму “BAS Бухгалтерія”.

  Оновлення програм BAS