Перейти до вмісту

BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, детально

виконуються різними співробітниками підприємства громадського харчування – завідувачами виробництва, технологами, комірниками, кухарями, бухгалтерами різних ділянок обліку, бухгалтерами-калькуляторами та забезпечує комплексне управління підприємством громадського харчування.

Модуль може використовуватись спільно з іншими галузевими рішеннями, розробленими на базі типового програмного продукту “BAS Комплексне управління підприємством”, утворюючи єдину комплексну інформаційну систему.

 • Ведення номенклатурного довідника, з відображенням всієї необхідної інформації щодо товарів, матеріалів, напівфабрикатів, страв. Передбачена можливість враховувати: додаткові одиниці виміру, сезонні відсотки, взаємозаміни, хіміко-енергетичні характеристики, калорійність та харчову цінність.
  Використання механізму сезонних коефіцієнтів дозволяє врахувати “плаваючий” відсоток холодної обробки інгредієнта залежно від сезону. Немає необхідності щоразу заводити нову рецептуру.
 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (технологічних карт) з можливістю обліку попереднього опрацювання “фірмових” страв (або страв, рецептури яких не регламентовані стандартами та розробляються безпосередньо на підприємстві). Підтримуються такі види господарських операцій, як приготування та оброблення.
  У рецептурі можна задавати такі облікові показники: кількість інгредієнта брутто, відсоток втрат після холодної обробки, кількість інгредієнта нетто, відсоток втрат після гарячої обробки, кількість інгредієнта вихід.
  Крім того, в рецептурі страви можна максимально докладно описати технологію приготування та вказати різні органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак, запах).
 • Використання кількох рецептур напівфабрикатів та страв з можливістю вибору потрібної на момент приготування. Для складних рецептур реалізований механізм обліку “страва у страві” з необмеженою кількістю рівнів вкладеності.
  Багаторівневість рецептур дозволяє врахувати всі, навіть найскладніші, процеси виробництва страв та напівфабрикатів на підприємстві.
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів та його автоматичне використання під час списання у виробництво та формування калькуляційних карток.
  Аналоги значно спрощують процес правильного обліку залишків інгредієнтів. Завжди є можливість за нестачі основного продукту вказати список його замінників. У цьому випадку при оформленні випуску продукції заміна відбудеться автоматично залежно від встановленого режиму використання аналогів, додаткових дій з боку користувачів системи не потрібно.
 • Планування меню з автоматичним формуванням “Замовлення матеріалів у виробництво” з подальшою обробкою потреби типовим механізмом матеріального постачання у “BAS Комплексне управління підприємством” (формування замовлень за потребами тощо).
 • Автоматичне створення галузевим документом “Випуск страв” ланцюжка документів для відображення галузевих операцій громадського харчування у типовому документообігу “BAS Комплексне управління підприємством”.
 • Можливість обміну даними з фронт-офісними системами (відкритий формату обміну даними).
 • Початкові продажі зберігаються у системі у вигляді чеків, які чітко відповідають чеку продажу у касовій системі. Кожен чек може бути створений вручну або завантажений у результаті обміну даними із фронт-офісом.
  Надалі, залежно від налаштувань системи, чеки продажів можуть бути завантажені до таких цільових документів:
  • “Звіт про роздрібні продажі”, в результаті буде відображено лише роздрібну реалізацію випущених раніше (тих, що знаходяться на залишках) страв або напівфабрикатів.
  • “Випуск із роздрібною реалізацією”, в результаті буде проведено списання інгредієнтів згідно з рецептурами, відображено факт випуску страв або напівфабрикатів та враховано їх роздрібну реалізацію.
  • “Випуск страв з переміщенням” та “Звіт про роздрібні продажі”, в результаті буде здійснено списання інгредієнтів згідно з рецептурами та відображено факт випуску страв або напівфабрикатів на точці виробництва, потім готову продукцію буде переміщено на точку продажу та списано в результаті роздрібної реалізації.
 • Необхідна аналітична звітність для оцінки показників діяльності підприємства та прийняття рішень, а також галузева звітність та галузеві друковані форми.
 • Використання підсистеми HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. У модулі реалізовано можливість створення блок-схем технологічного процесу у графічному вигляді, ведення бракеражного журналу, а також зазначення критичних контрольних точок за технологічними операціями, контрольовані за даною точкою операції, а також реєстраційно-облікові документи та граничні значення параметрів за ними.
 • Забезпечення мінімізації змін алгоритмів “BAS Комплексне управління підприємством” за рахунок механізму «підкладних документів», який полягає в тому, що кожен галузевий документ Модуля самостійно не створює бухгалтерських проводок та рухів регістрів обліку, а створює необхідні для відображення в обліку певної операції типові документи.