Перейти до вмісту

BAS Бухгалтерія для будівництва

  10 800 ₴

  BAS Будівництво. Бухгалтерія

  є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства будівельної галузі. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, складу, відділу продажів тощо, вирішувати за допомогою інших спеціалізованих рішень.

  “BAS Будівництво. Бухгалтерія” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, для яких є важливим автоматизація специфічних задач, характерних для будівельної галузі, зокрема для інвесторів, замовників та підрядників будівництва. Рішення також підтримує автоматизацію бухгалтерського та податкового обліку будь-яких інших видів комерційної діяльності: гуртова і роздрібна торгівля, комісійна торгівля (зокрема субкомісія), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

  Будівельний модуль
  В програмі “BAS Будівництво. Бухгалтерія” реалізовано:

  • облік будівельних контрактів (можливе введення даних за поточними контрактами)
  • галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів в розрізі матеріально-відповідальних осіб, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання
  • автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю
  • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки
  • формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником
  • внутрішньогосподарські розрахунки на рахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам
  • формування актів звірки по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями

  Облік у інвесторів

  “BAS Будівництво. Бухгалтерія” дозволяє:

  • формування пайового внеску у замовника будівництва (який може виступати в ролі генерального інвестора; співінвестора, що використовує як власні, так і позикові кошти) як грошовими, так і негрошовими засобами
  • формування частки адміністрації, як з виплатою (передачею) частки, так і з перенесенням частки на інші об’єкти будівництва і передачею адміністрації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за її частку в об’єкті будівництва, розрахунки в рамках договорів уступки права вимоги

  Облік у замовників

  “BAS Будівництво. Бухгалтерія” дозволяє:

  • оформлення послуг замовника в складі капітальних вкладень об’єктів будівництва
  • планування та аналіз капітальних вкладів
  • облік будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об’єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт та в складі виручки при реалізації БМР
  • облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів
  • облік ТМЦ та обладнання замовника: надходження ТМЦ та обладнання від замовника, переміщення між складами, повернення та списання
  • оприбуткування будівельно-монтажних робіт і витрат підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість
  • приймання замовником закінченого будівельного об’єкта

  Облік у підрядників будівництва

  “BAS Будівництво. Бухгалтерія” реалізує:

  • облік прийнятих від субпідрядника робіт в розрізі об’єктів з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їхнього обсягу як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами
  • облік ТМЦ з можливістю передачі субпідряднику
  Verified by MonsterInsights