Перейти до вмісту

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом

призначена для автоматизації виробничого планування, планування ресурсів підприємства, обліку виконання виробничих показників та забезпеченості підприємства ресурсами, складського обліку запасів та аналізу виробничих показників. Прикладне рішення може використовуватися в будівельних організаціях усіх рівнів (генеральні підрядники, підрядники та субпідрядники).

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом

для автоматизації виробничого планування, планування ресурсів підприємства, обліку виконання виробничих показників та забезпеченості підприємства ресурсами, складського обліку запасів та аналізу виробничих показників. Прикладне рішення може використовуватися в будівельних організаціях усіх рівнів (генеральні підрядники, підрядники та субпідрядники).

контроль проєктів і термінів виконання будівництва згідно плану-графіку

 керування проєктами, контроль термінів і якості робіт

оперативне отримання даних про вартість робіт і матеріалів при плануванні бюджетів

переведення локальних кошторисів в календарні плани, організація виробництва робіт, контроль виконання проєкта, раціональне використання трудових та матеріальних ресурсів

організація виробництва визначених видів робіт бригадами

 швидке формування бригад, завдань, контроль виконання робіт

організація роботи в календарні плани, ведення оперативного керування проєктами, контроль процесу виконання робіт

 контроль всієї механізації на підприємстві

 організація енергозбереження всіх видів

швидке заповнення форм: КБ-2, КБ-3, тижнево-денного графіка виконання робіт
перетворення локальних кошторисів у календарні плани за лічені хвилини
планування і контроль: повний контроль закупівель
розподіл матеріалів в розрізі об’єктів будівництва на будь-який проміжок часу
керування персоналом: ведення кадрового обліку і формування бригад, облік виконаних робіт
контроль будівництва: план-фактний аналіз календарного плану в розрізі робіт, матеріалів, ресурсів, БМіМ

Планування ресурсів: забезпечення матеріалами (формування потреб в розрізі об’єктів будівництва, оформлення замовлень постачальнику як по проєкту, так і по компанії в цілому, контроль постачань), забезпечення трудовими ресурсами, БМіМ
Формування календарних планів робіт: діаграма Ганта по роботам, матеріалам і ресурсам, мережева діаграма, ведення календарних планів в розрізі проєктів
Облік виробництва у будівництві: контроль виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами; ведення складського обліку: надходження і списання матеріалів, резервування матеріалів по складам будівництва
Облік будівельно-монтажних робіт: ведення обліку будівельно-монтажних робіт, приймання субпідрядних робіт, реалізація БМР з формуванням акту про приймання виконаних робіт (форма КБ-2) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), заповнення і формування загального журналу робіт (форма КБ-6а)
Також в програмному продукті передбачено можливість механізму завантаження кошторису з програмного продукту “АВК 5” з формату OUTBOX, як окремий проект, з подальшим перетворенням в календарний план та обмін даними з програмним продуктом “BAS Будівництво. Керування фінансами”, в якому, зокрема, реалізована вся функціональність для ведення бухгалтерського і податкового обліку. Вказані механізми не входять до поставки програмного продукту “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” і налаштовуються розробником за окрему плату.

Підсистема дозволяє здійснювати управління будівельними машинами і механізмами в компанії, а саме дозволяє:

 • оформляти надходження, переміщення і списання БМіМ
 • здійснювати аналіз стану БМіМ для збалансованої експлуатації по об’єктах
 • проводити призначення машин і механізмів на роботи календарного плану
 • відображати фактичний облік застосування машин і механізмів
 • здійснювати побудову графіків використання машин і механізмів

Програма “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” дозволяє автоматизувати постачальницьку (закупівельну) діяльність будівельної організації. Зокрема, формувати графіки поставки матеріалів на підставі затвердженого варіанту календарного плану, формувати загальний обсяг поточних потреб в товарах і матеріалах, працювати з постачальниками. Передбачена можливість об’єднання замовлень постачальнику, отриманих з декількох об’єктів будівництва на одного постачальника, в “Зведене замовлення постачальнику”.

Програма дозволяє контролювати забезпеченість об’єкта матеріалами з використанням звіту “Аналіз потреб в матеріалах”, контролювати сформовані потреби в матеріалах, згідно з графіком виконуваних робіт по об’єкту з використанням звіту “Плани постачань матеріалів”.

Рішення “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” дозволяє автоматизувати управління запасами будівельної організації, виконувати всі необхідні операції з матеріальними запасами, зокрема резервувати матеріали на складах для виконання календарного плану. Наприклад, на підставі “Плану поставок матеріалів” матеріали, які заплановані на поточний період, додаються в документ “Вимога-накладна”. При цьому знімаються з резерву ті позиції, які були зарезервовані документом “Резервування матеріалів” для даного об’єкта будівництва.

Підсистема дозволяє контролювати матеріальний потік за допомогою комплекту аналітичних звітів:

 • “Відомість по матеріалам на складах”
 • “Картка руху матеріалів”
 • “Залишки матеріалів на складах”
 • “Витрати матеріалів”
 • “Матеріальний звіт”

У підсистемі реалізовані наступні можливості:

 • Формування календарних планів робіт з можливістю встановлення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об’єктів будівництва
 • Формування оперативних планів робіт за затвердженим календарним планом
 • Призначення та відображення логічних взаємозв’язків між роботами, можливість відображення затримок за часом і обсягом
 • Формування мережевих діаграм із зазначенням розрахункових періодів виконання робіт і виділенням критичних робіт
 • Формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу
 • Формування завдань на виконання робіт для бригад і підрядних організацій
 • Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану
 • Заповнення актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3)
 • Ведення обліку фактично витрачених матеріалів в розрізі робіт і об’єктів будівництва, формування звіту (форма М-29)
 • Формування загального журналу робіт, журналу обліку виконаних робіт
 • Формування документа Акт прихованих робіт і друк Акту огляду прихованих робіт
 • Побудова Звіту виконання календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого ходу робіт (як в розрізі одного об’єкта будівництва, так і всіх об’єктів організації)
 • Формування звітів про ступінь участі співробітників організації в роботах
 • Формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві
 • Відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді, в тому числі графічне відображення критичних робіт
 • Облік випуску готової продукції та розрахунок собівартості в частині матеріальних витрат
 • Облік списання матеріалів по об’єктах будівництва (форма М-29) як за середньою вартістю, так і за методом ФІФО, в залежності від виконаних налаштувань облікової політики
 • Аналіз витрат в розрізі робіт, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій
 • Аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об’єктів будівництва

У програмному продукті “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” реалізована можливість ведення кадрового обліку. Зокрема ведення “Штатного розкладу співробітників організації” та ключових документів руху персоналу:

 • “Прийом на роботу в організацію”
 • “Кадрове переміщення організації”
 • “Звільнення з організації”

В рішення включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

У прикладне рішення включено помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Оновлення програм BAS