SAB facebook youtube
KBS Бюджет


MES Оперативне управління виробництвом

Роздрібна  :  99 000.00

 

Програмний продукт "MES Оперативне управління виробництвом" відноситься до до класу MES (Manufacturing Enterprise Solutions) - систем управління виробництвом рівня цеху і призначений для вирішення задач синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва.

Найбільший ефект від впровадження конфігурації "MES Оперативне управління виробництвом" досягається при спільному використанні з ERP-рішенням "Управління виробничим підприємством", коли завдання об'ємно-календарного планування і виконання економічних розрахунків вирішуються на рівні ERP-системи, а завдання операційної оптимізації та управління на MES-​​рівні. 
Конфігурація "MES Оперативне управління виробництвом" може також використовуватися як самостійне рішення для комплексного управління виробничим процесом в цілому на поопераційному рівні (за винятком фінансово-економічних розрахунків). 

Основні функціональні можливості

 • Формування виробничої програми, моделювання варіантів портфеля замовлень
 • Визначення джерел для планування операцій по об'ємно-календарними планами виробництва, замовленнями на виробництво з урахуванням пріоритетів виконання та індивідуальних випусків для поповнення запасів;
 • Управління плаваючими горизонтами планування;
 • Формування маршрутів виробництва з розрахунком оптимальних партій запуску і випуску;
 • Визначення поопераційних потреб виробництва;
 • Розрахунок критичних дат запуску і випуску для операцій і виробничих завдань, інформування про поточний стан виробництва з повідомленням про наближення до критичних термінів, аналіз відхилень від графіка залежних контрольних значень.
 • Формування розкладу роботи робочих центрів
 • Управління набором критеріїв оптимізації (потужність вантажопотоку, час транспортування і переналадки тощо);
 • Аналіз завантаження устаткування з урахуванням планів за різними сценаріями;
 • Можливість підключення власних алгоритмів складання розкладів і формування партій запуску/випуску для різних видів виробництв;
 • Планування завантаження з урахуванням простоїв обладнання і ремонтів;
 • Оперативне перепланування завантаження робочих центрів.
 • Диспетчеризація ходу виробництва:
 • Управління ходом виконання операцій;
 • Аналіз причин зриву термінів, простоїв, ремонтів і т.д.

Переваги впровадження "MES Оперативне управління виробництвом"

 • Скорочення часу виконання замовлень за рахунок раціональної завантаженості устаткування, зниження обсягів непродуктивної праці, зменшення простоїв і часу зберігання матеріалів, що підлягають обробці.
 • Забезпечення оперативності отримання та достовірності даних по руху матеріальних потоків, термінах, готівкових запасах і витратах на всіх етапах виготовлення продукції. 
 • Вдосконалення системи обліку та звітності, спрощення та впорядкування виробничого документообігу.


Назад до роздiлу
about

Компанiя Еккаунт:
(044) 531-12-02
(068) 858-48-40
(073) 071-06-53   

Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?


     сайт працює на bitrix