SAB facebook youtube
KBS Бюджет


BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП

Роздрібна  :  62 700.00

 

Документообіг КОРП
Продукт "Документообіг КОРП" орієнтований на бюджетні установи, а також на середні і великі комерційні підприємства. Прикладне рішення підходить для підприємств, що використовують у своїй роботі великий обсяг документообігу. Рішення дозволяє скоротити час при реєстрації документів, обробці та зберіганні документів. Система дозволяє уникнути втрат оригіналів, а також забезпечує пошук документів в режимі on-line. 

Переваги рішення для різних рівнів управління 

Інструменти системи "Документообіг КОРП" дозволяють реалізувати технологію електронного документообігу в різних структурах. Впровадження бізнес-рішення дозволяє досягти наступного ефекту: 

Для вищого керівництва:

 • автоматизація доручень;
 • контроль виконавської дисципліни;
 • облік і контроль робочого часу співробітників;
 • складання звітності та швидкий пошук інформації.

Для юридичного відділу:

 • повномасштабний облік договірної документації;
 • робота з супровідними документами;
 • контроль повернення "другого примірника" документа;
 • єдине інформаційне середовище всіх документів.

Для фінансової служби:

 • графіки платежів за договорами;
 • інтеграція з фінансовими обліковими системами;
 • автоматичний перенос в облікову систему тільки узгоджених документів;
 • контроль сум, термінів дії та відповідальних осіб за договорами.

Для служби управління персоналом:

 • база зберігання регламентованої документації: посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові договори;контроль термінів трудових договорів та їх продовження;
 • зберігання історії спілкування з рядовими співробітниками (анкетування, інтерв'ювання, тощо). 

Для ІТ служби:

 • гнучкі налаштування параметрів системи;
 • зручний і зрозумілий інтерфейс;
 • протоколювання роботи користувачів;простота адміністрування баз;
 • розмежування прав доступу.

Для служби діловодства:

 • облік всієї кореспонденції на підприємстві;
 • контроль за виконанням документів;
 • автоматична розсилка повідомлень про терміни;
 • широкий вибір готових звітних форм;
 • повнотекстовий пошук документів;
 • автоматичне оформлення друкованих форм;
 • контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів.

Для всіх співробітників:

 • зручність роботи з єдиною базою документів;можливість групової роботи над одним і тим же файлом;
 • версійність об'єктів;самоконтроль виконання внутрішніх документів

  Функціональні можливості

  "Документообіг 8 КОРП" в комплексі вирішує широкий спектр завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Програма підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет. "Документообіг КОРП" відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам, що регламентують порядок роботи з документами. Прикладне рішення і документація доступні українською і російською мовою.

  Відповідність українському законодавству

  "Документообіг КОРП" дозволяє автоматизувати бізнес-процеси організаційно-розпорядчого документообігу, відповідно до основних постанов та законів, які регулюють ведення діловодства та документообігу в Україні: 

  • Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг";  
  • Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";  
  • Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян";  
  • Постанова КМУ від 30.11.2011 №1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади";  
  • Постанова КМУ від 28.10.2004 №1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади".
  У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зареєстровано експертний висновок про відповідність комплексу засобів захисту "1С:Підприємство" вер.2 вимогам нормативних документів відповідно до функціональним профілем КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 із рівнем гарантій Г2. В якості об'єкта експертизи використовувався комплект поставки, що містив прикладне рішення "Документообіг КОРП". 

  Робота з документами

  "Документообіг КОРП" дозволяє працювати з документами будь-яких типів. Кожен документ супроводжується обліково-реєстраційною карткою, набір реквізитів якої відповідає "Інструкції з діловодства №1153 від 17.10.1997", постанові КМУ "Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах". Для карток документів, процесів і завдань передбачені спеціальні інструкції, що полегшують знайомство і роботу з цими об'єктами. У комплект поставки вже входить 45 готових інструкцій.

  Зберігання та права доступу

  • У конфігурації програми "Документообіг КОРП" внутрішні документи і файли зберігаються в структурі папок з урахуванням прав доступу.
  • Структура папок може формуватися відповідно з організаційною структурою підприємства або за типами документів. Кожній папці встановлюється дозвіл на виконання користувачами або групами користувачів різних операцій: читання, додавання, редагування або видалення.
  • Додатково до цього всі дані конфігурації "Документообіг КОРП" обмежуються правами доступу в залежності від видів документів, грифів доступу до документів, груп кореспондентів і груп фізичних осіб, організацій і питань діяльності.
  • Безпосередньо файли можуть зберігатися як в інформаційній базі, так і в томах на диску.

  Автоматичне завантаження файлів з каталогу 

  Програма вміє автоматично завантажувати файли з вказаного каталогу в локальній мережі. Як тільки в цьому каталозі з'являється файл або папка з файлами, вони відразу переносяться в потрібну папку Документообігу із збереженням оригінальних імен та структури підпапок. Завантажені файли автоматично розпізнаються, індексуються і можуть бути негайно залучені в документообіг вашого підприємства. Це зручно використовувати для інтеграції, наприклад, з мережевими потоковими сканерами, факс-машинами та іншими додатками.

  Сканування 

  • В "Документообіг КОРП" передбачена можливість завантаження вхідних, вихідних, внутрішніх документів і файлів зі сканерів будь-яких типів, що підтримують інтерфейс TWAIN. Сканування здійснюється у формати jpg, pdf та tif, серед іншого і багатосторінковий.
  • Підтримується потокове сканування з автоматичним розпізнаванням штрих-кодів документів і формування багатосторінкових tif або pdf файлів.
  • Передбачено автоматичне розпізнавання відсканованих зображень і повнотекстовий пошук по розпізнаних документів.

  Реєстрація вхідних і вихідних документів

  Рішення дозволяє вести облік і реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. При цьому здійснюється автоматична генерація наскрізних реєстраційних номерів по складним правилам.
  Реєстрація документів проводиться відповідно до державних стандартів, типових інструкцій і традицій вітчизняного діловодства. При реєстрації підтримується друк штрих-кодів та реєстраційних штампів.

  Реєстрація документа супроводжується наступними процесами:
  • запуск автоматизованої процедури (бізнес-процесу) розгляду документів і подальшої постановки на контроль; 
  • оповіщення виконавців;
  • підтримка регламентованих термінів виконання документів;
  • формування справ, передача закритих справ на архівне зберігання або знищення;

  • подальше формування звітів по надходженню і виконанню документів, по простроченим документам.

  Облік звернень громадян 
  У програмі передбачена реєстрація та обробка звернень громадян відповідно до Закону України №393 / 96-ВР від 02.10.1996 "Про звернення громадян".
  Передбачений облік дублікатів і повторних звернень, а також облік переадресації звернень громадян в сторонні організації і від них.
  Для роботи із зверненнями громадян використовується спеціальне робоче місце, в якому фахівець відразу бачить усі звернення громадян, історію листування та іншу супровідну інформацію по ним. 
  Для аналізу та контролю виконання звернень громадян використовуються звіти:

  • "Виконання звернень громадян",
  • "Структура звернень за період", 
  • "Динаміка кількості звернень", 
  • "Список звернень громадян".

  Облік договорів

   В "Документообіг КОРП " автоматизовано повний життєвий цикл договірних документів:
  • підготовка проекту договору;
  • узгодження проекту договору, як зовнішнє, так і внутрішнє;
  • облік всіх пов'язаних з договором документів, наприклад, акти, додаткові угоди;
  • облік і контроль термінів дії договорів;
  • автоматичне продовження термінів дії по правилам, зазначеним у договорі;
  • багатовалютний облік сум договорів;
  • робота з багатосторонніми договорами;
  • облік і контроль виконання фінансових зобов'язань за договором;
  • контроль наявності супровідних документів за договором, наприклад, рахунок-фактура;
  • контроль повернення переданих примірників документів за договором;
  • розірвання договору.
  Для аналізу договірної роботи передбачені такі звіти, як
  • "Список укладених договорів",
  • "Договори з закінчуються терміни дії",
  • "Супровідні документи за договором",
  • "Динаміка кількості укладених договорів",
  • "Динаміка сум укладених договорів",
  • "Розірвати договір".

  Електронна пошта

   Вбудована в "Документообіг КОРП" внутрішня пошта дозволяє: 
  • Надсилати електронною поштою безпосередньо з програми будь-які документи або файли.
  • Завантажувати вхідні або внутрішні документи з електронної пошти.
  • При використанні ЕЦП, відправляти і приймати підписані і зашифровані файли.
  • Шукати листи за реквізитами і за допомогою швидкого пошуку, шукати в серед іншого, і по текстовому змісту листів.
  Крім того, програма автоматично відстежує пошту і виводить повідомлення, що спливає в правому нижньому кутку, при надходженні нових листів. Якщо за листом було листування, то програма повідомляє про це, виводячи гіперпосилання в області читання та картці листа.

  Виконання завдань по пошті

  Завдання можна виконувати поштою, просто відповідаючи на спеціальні поштові повідомлення, що автоматично розсилаються програмою.

  Перегляд, редагування та контроль версій

  Для перегляду і редагування документів "Документообіг КОРП" використовує відповідні додатки, встановлені на локальних комп'ютерах користувачів.

  Повсякденна робота з документами і файлами виконується безпосередньо на "робочому столі"; користувач бачить перелік редагованих документів і перелік невиконаних завдань, передбачена налаштування "Робочого столу" з можливістю видалити, додати або поміняти місцями елементи окремого розділу.

  Програма забезпечує доступ співробітників до файлів, як для перегляду, так і для редагування. Конфлікти при одночасному редагуванні документів виключаються завдяки механізму блокування файлів.

  При збереженні змін в інформаційній базі автоматично створюється нова версія файлу із зазначенням автора, дати і часу створення.

  Безпосередньо з картки файлу можна подивитися список версій, видалити непотрібні, змінити активну (поточну) версію. Для файлів популярних форматів (doc, rtf, html, txt, odt) підтримується порівняння версій.

  Шаблони документів і файлів

  В "Документообіг КОРП" користувачі можуть налаштовувати і використовувати шаблони файлів і документів, що автоматично заповнюються. При створенні нового файлу з шаблону поля шаблону автоматично заповнюються обліковими даними, наприклад, найменування, автор, дата створення, сума договору, реквізити контрагента.

  При створенні нового документа з шаблона його реквізити відразу заповнюються за шаблоном, і до документа автоматично приєднуються всі зазначені в шаблоні файли, які, в свою чергу, теж автоматично заповнюються на підставі реквізитів документа.

  Штрихкодування документів

  В "Документообіг КОРП" всім документам автоматично присвоюється штрих-код, який можна:
  • роздрукувати на окремому аркуші;
  • роздрукувати поверх титульного аркуша паперового документа;
  • роздрукувати на наклейці;
  • вставити в електронний документ як зображення.
  Штрих-коди використовуються для швидкого пошуку облікових карток документів і для автоматичного прикріплення файлів до документів при потоковому скануванні.

  Друк реєстраційних штампів документів

  В цій системі користувачі можуть виводити на друк реєстраційний штамп документа, який містить назву організації, реєстраційний номер і дату реєстрації, штрих-код. Реєстраційний штамп може друкуватися як на окремому аркуші, так і поверх титульного аркуша паперового документа.

  Зв'язки між документами

  В конфігурації передбачені стандартні зв'язки між документами, які автоматично встановлюються, наприклад, при реєстрації відповідних документів. Програма дозволяє налаштувати додаткові зв'язки між документами і вказати правила використання цих зв'язків для видів документів. Підтримуються поодинокі, множинні, односторонні і двосторонні зв'язки. 

  Кілька резолюцій в документах 

  У картці документа "Документообігу КОРП" можна вказати кілька резолюцій. Резолюції автоматично формуються бізнес-процесом "Розгляд" або можуть бути введені вручну. При цьому в якості авторів резолюцій можуть виступати не тільки співробітники вашого підприємства або установи, а й посадові особи сторонніх організацій.
  Передбачена можливість завіряти резолюції електронним підписом (ЕП). Необхідність підписання резолюцій визначається правилами документообігу, встановленими на підприємстві.

  Переадресування вхідних документів

  У програмі можна враховувати перенаправлення вхідних документів у сторонні організації, а також отримання перенаправлених вхідних документів від сторонніх організацій. При цьому програма дозволяє контролювати терміни виконання перенаправлених документів.

  Контроль переданих документів 

  Передбачено облік передачі документів посадовим особам кореспондентів і контроль термінів повернення переданих документів.

  Бізнес-процеси та робота користувачів

  У програмі "Документообіг КОРП" колективна робота з документами реалізована за допомогою наступних бізнес-процесів:
  • Розгляд: документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа. При цьому безпосередньо в процесі розгляду посадова особа може винести текстову резолюцію або відправити документ на виконання або ознайомлення.
  • Виконання: документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролерові для дотримання виконавської дисципліни. Один з користувачів може бути призначений відповідальним виконавцем.
  • Узгодження: прикладені до такого бізнес-процесу документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і потім повертаються до автора цього бізнес-процесу для ознайомлення з результатами узгодження або відправки на повторне узгодження. Підтримуються такі варіанти узгодження, як: 
   • паралельне;
   • послідовне;
   • змішане (паралельне і послідовне), зокрема і з урахуванням умов маршрутизації.
  • Затвердження: документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження.
  • Реєстрація: документ потрапляє до секретаря для присвоєння реєстраційного номера, проставлення печатки організації та відправки кореспонденту.
  • Ознайомлення: за допомогою цього бізнес-процесу потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення.
  • Доручення: за допомогою цього бізнес-процесу можна видавати доручення співробітникам і перевіряти їх виконання.
  • Обробка вхідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл обробки вхідного документа - розгляд, виконання, списання в справу.
  • Обробка вихідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл створення вихідного документа - погодження, затвердження, реєстрація.
  Передбачена можливість призначати завдання не тільки конкретним виконавцям, але і ролям. Так, наприклад, документ можна відправити на затвердження ролі "Директор", і програма автоматично доставить відповідне завдання тому, хто в даний момент виконує цю роль, - самому директору або його заступнику.
  Для забезпечення жорсткої маршрутизації передбачена можливість налаштування шаблонів маршрутів бізнес-процесів по кожному виду документів з урахуванням умовної маршрутизації. Так, наприклад, для узгодження договорів, сума яких перевищує 20 тисяч гривень, буде використаний один шаблон, а для узгодження всіх інших договорів - інший. Умови маршрутизації можуть налаштовуватися в режимі конструктора або на вбудованій мові.
  Терміни виконання бізнес-процесів контролюються з урахуванням графіків робіт співробітників і можуть обчислюватися не тільки в днях, а й у годинах і навіть хвилинах.
  Реалізовано автоматичний запуск бізнес-процесів за розкладом.
  Підтримується ієрархія підпорядкованості бізнес-процесів та їх завдань. При створенні бізнес-процесу можна вказати, що він є підлеглим по відношенню до задачі іншого бізнес-процесу. Таким чином, вибудовується ієрархія бізнес-процесів і завдань, яку можуть бачити всі учасники цих бізнес-процесів з урахуванням прав доступу.
  Є можливість тимчасової зупинки, бізнес-процесів, яка поширюється на всі підлеглі бізнес-процеси та їх завдання.

  Інтеграція бізнес-процесів з іншими інформаційними базами

   Основне призначення цього механізму інтеграції - автоматизувати такі процеси обробки даних, які перетинають кордони різних інформаційних баз; зробити перетин цих кордонів непомітним для користувачів. Приклад бізнес-процеса, що перетинає кордони конфігурацій: процес обробки замовлення покупця починається в інформаційній базі "Управління торгівлею" редакція 3.0, триває в Документообіг і закінчується знову в "Управління торгівлею".

  Зручність роботи на кожен день

  Вікно "Поточні справи" на робочому столі відкривається при старті програми. Воно показує підсумкову інформацію за завданнями користувача і підлеглих (для керівників), подіями календаря, повідомленнями пошти та форуму, за заходами, по роботі з документами, по обліку часу.
  Вікно "Мої завдання" показує списки завдань поточного користувача на закладках "Завдання мені" і "Завдання від мене". На закладці "Завдання мені" відображаються завдання, призначені поточному користувачеві безпосередньо, через ролі або делегуванням. Закладка "Завдання від мене" показує завдання, автором яких є поточний користувач.
  Завдання можна позначати прапорцями різних кольорів. Це зручно при роботі з великим числом завдань.

  Пошук

   Електронний документ являє собою структурований набір даних, що містить реквізитний і змістовну частину. Реквізити документа та інформація його змістовної частини можуть бути використані в процесі пошуку конкретного документа.
  Реалізовано повнотекстовий пошук будь-яких даних (документів, файлів) не тільки по всіх полях карток, але і по вмісту версій файлів популярних форматів з урахуванням морфології російської, української та англійської мов.

  Облік робочого часу та контроль виконання

   Дані обліку робочого часу та можливість його контролю забезпечують керівника інформацією для прийняття управлінських рішень і дозволяють оптимізувати роботу співробітників.
  У програмі реалізована щоденна звітність співробітників, яка містить в собі дані про час, проект, змісті роботи. На підставі цих відомостей можна побудувати різні звіти про витрати часу співробітників в розрізі видів робіт, підрозділів або періодів.
  Програма дозволяє вести загальний і персональний календарі і підбирати час для заходів з урахуванням зайнятості учасників. Записи календаря можна створити на підставі будь-якого іншого предмета програми, наприклад, завдання, документа, листи, заходи.

  Організація розподіленої інформаційної бази

  В програмі передбачена робота в режимі розподіленої інформаційної бази, серед іншого і для варіанту зберігання файлів не в інформаційній базі, а на диску.

  Обмін даними з іншими типовими конфігураціями

  В "Документообіг КОРП" передбачені вбудовані в систему плани обміну з типовими конфігураціями, що працюють на "1С:Підприємство" і мають у своєму складі підсистему обміну даними з бібліотеки стандартних підсистем. З цими рішеннями можливий автоматичний обмін:
  • "Управління виробничим підприємством", редакція 1.3;
  • "Управління торгівлею", редакція 3.0;
  • "Управління невеликою фірмою", редакція 1.3

   Додатково до комплекту постави релізів програми включені правила обміну з іншими типовими конфігураціями. Ці правила обміну готові для використання для налаштування обміну за допомогою обробки "Універсальний обмін даними у форматі XML". Наразі доступні плани обміну для:

  • "Бухгалтерія", редакція 1.2;
  • "Управління торговим підприємством", редакція 1.2;
  • "Управління торгівлею", редакція 2.3.

  Веб-сервіси

  "Документообіг КОРП" може виступати як зовнішня по відношенню до інших систем бібліотека файлів. Взаємодія між "Документообігом КОРП" та іншим додатком (наприклад, іншою інформаційною базою, що працює на "1С:Підприємство") здійснюється за допомогою веб-сервісів.

  Застосування програми як бібліотеки файлів дозволяє:
  • приєднувати файли до об'єктів вашої інформаційної бази;
  • розвантажити вашу інформаційну базу за рахунок перенесення збережених файлів в Документообіг;
  • забезпечити безпечне, надійне і централізоване зберігання неструктурованої інформації вашого підприємства;
  • інтегрувати файли, пов'язані з вашою інформаційною базою, в загальний документообіг підприємства;
  • організувати єдине сховище файлів для різних інформаційних баз і додатків.

  Передбачено також веб-сервіс для синхронної інтеграції з іншими додатками. З використанням цього веб-сервісу в "Бібліотеці стандартних підсистем" зроблена підсистема "Інтеграція з Документообігом". Ця підсистема дозволяє безшовно (тобто непомітно для користувача) інтегрувати інші конфігурації з Документообігом на рівні інтерфейсу користувача. Для співробітників це буде виглядати як робота в єдиній інформаційній базі в єдиному інтерфейсі із загальними даними.

  Приклади інтеграції з використанням веб-сервісу:

  З картки документа "Замовлення покупця" в УТ3 співробітники зможуть сформувати вихідний документ Документообігу, відправити його на узгодження, затвердження, реєстрацію та контролювати ці процеси.  

  Редакція 2.0 конфігурації "Документообіг КОРП" переведена на інтерфейс "Таксі". При цьому інтерфейс "1С:Підприємства" (в закладках та окремих вікнах) у редакції 2.0 не підтримується.

  Нові можливості інтерфейсу стали основою для глибокої переробки конфігурації з точки зору юзабіліті: вдосконалено більше 1000 форм, частково змінено логіку роботи програми, додані нові функції та підсистеми.

  Нові можливості редакції 2.0

  Інтерфейс

  • Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":
   • великий шрифт;
   • збільшений робочий простір;
   • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
   • доступ до повнотекстовому пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;
   • зручний пошук у списках, управління пошуком;
   • можливість додати у вибране як об'єкти (документи, елементи довідників тощо), так й команди.
  • Оптимізовано склад колонок, кнопок, команд і відборів більшості форм.
  • Нова область перегляду у більшості списків і форм.
  • Команда "Показати у списку" для файлів, листів і документів відкриває папку або список, в якій розташовано вибраний об'єкт.
  • Більшість іконок списків оформлені гіперпосиланнями, які ведуть до відповідних вікон.
  • Доопрацьовано інтерфейс і розширені можливості вікна "Поточні справи", яке тепер складається з дванадцяти віджетів, що можна налаштувати.

  Документи та файли

  • Всі документи, над якими працює поточний користувач, тепер відображаються у списку "Мої документи".
  • У списку внутрішніх документів з'явився відбір за папкою.
  • У списках документів з'явився відбір за категоріями.
  • По умовчанню відмічені для вилучення документи більше не виводяться у списках. Для їх перегляду передбачена окрема команда.
  • Під час створення файлів відображається список нещодавно використаних шаблонів.
  • Під час завершення роботи програми або закриття картки документа можна закінчити редагування всіх зайнятих файлів "в один клік".

  Процеси та задачі

  • З'явилися шаблони резолюцій, за допомогою яких керівник може виконати задачу розгляду "в один клік".
  • У список "Всі задачі" додано відбір за "Точкою маршруту".
  • Список "Мої задачі" розділено на два списки: "Задачі мені" та "Задачі від мене".
  • По умовчанню у картці задачі відображається тільки основна інформація, яка необхідна для її виконання. Для перегляду додаткової інформації передбачена команда "Детальніше про задачу".
  • У списку процесів додано відбір за станом.
  • Тепер фактичну дату виконання задачі можна змінити після виконання задачі.
  • В ієрархії процесів за предметом видно всі процеси, які будь-яким чином пов'язані з процесами за предметом.
  • У списку шаблонів процесів з'явилася область перегляду і відомості про кількість видів документів, яким призначено шаблон, і кількість запущених процесів із його використанням.

  Вбудована пошта

  • Єдина адресна книга, яка об'єднує співробітників, кореспондентів, ролі, групи розсилки в одному зручному вікні.
  • Список листів можна переглядати у компактному режимі.
  • Можна встановити персональні параметри листів – шрифт, розмір, накреслення і масштаб. Це можна зробити як на час одного сеансу роботи, так і для всіх вхідних листів.
  • У разі зміни формату листа гіперпосилання автоматично розміщаються у тілі листа, рівень цитування зберігається.
  • Гіперпосилання можна копіювати з контекстного меню картки листа або області перегляду списку листів.
  • Права на листи визначаються тільки правами папки, в якій вони зберігаються.

  Проекти

  • Для групування проектів використовуються папки. Це значно розширило можливості налаштування прав проектів.
  • У список проектів додано швидкий відбір за папкою.
  • Удосконалено план проекту: нова область перегляду, швидкий відбір за станом проектних задач, у списку проектних задач можна вказати кілька попередників і кілька виконавців, вказати попередника проектної задачі можна як вручну, так й автоматично тощо.
  • У плані проекту відображаються активні задачі, які запущені із використанням проектною задачі.
  • Розширені можливості редагування плану проекту у списку. У разі редагування у списку можна вказати кілька попередників і кілька виконавців.
  • У вікні вибору проекту можна відібрати тільки проекти поточного користувача.

  Спільна робота

  • З'явилася можливість вести облік відсутності співробітників.
  • Додана можливість бронювання приміщень.
  • У календарі з'явилися нові функції: можна перетягувати записи календарем, змінювати тривалість подій одним кліком, виділяти час для створення нових записів, відмічати декілька дат календаря і переглядати події тільки за ними і т. д.
  • Нове відображення станів заходів.
  • Всі налаштування підписок на повідомлення тепер розташовані в одному вікні, а додаткові налаштування повідомлень розподілені по окремих закладках.
  • Під час оновлення програми автоматично замінюються тільки ті тексти інструкцій, які не були змінені після останнього завантаження. При цьому користувачі отримують нові тексти інструкцій, розроблені для останньої версії конфігурації, і не втрачають зміни, внесені у попередньо отримані тексти.

   Форум

  • У список тем форуму додані нові команди: ознайомитися з повним змістом повідомлення, переглянути або відкрити прикріплені файли для редагування, перейти до голосувань, додати відповідь.
  • Під час відповіді на повідомлення форуму відразу відображається текст вихідного повідомлення, яке можна цитувати як цілком, так і частково.
  • У картці теми можна налаштовувати робочу групу і закривати тему.
  • Отримати гіперпосилання на тему форуму можна прямо зі списку повідомлень теми.

  НДІ

  • Місця зберігання паперових документів тепер оформлені у вигляді довідника.
  • Новий довідник "Приміщення та території". Плани приміщень можна зберігати у вигляді графічних файлів.
  • У довіднику "Кореспонденти" з'явилася область швидкого перегляду інформації про кореспондента.
  • Працювати з контактними особами тепер можна прямо з картки кореспондента, не переходячи в окреме вікно.

  Електронний підпис

  • Електронним підписом (ЕП) можна підписати відразу декілька файлів.
  • Під час кожного шифрування у список сертифікатів додається обов'язковий сертифікат, призначений для розшифровки будь-якого файлу інформаційної бази.
  • У меню дій картки сертифікату ЕП додано кнопку перевірки сертифікату.
  • Пароль сертифікату ЕП можна запам'ятати на час сеансу роботи з програмою.
  • Всі налаштування ЕП і шифрування тепер виконуються в одному вікні.
  • Робота з криптографією переведена на асинхронні методи.

  Права доступу

  • Перегляд прав на об'єкти інформаційної бази тепер є у всіх користувачів.
  • Команда "Налаштування прав" доступна з контекстного меню списків папок.
  • Новий звіт "Необмежені права" показує, які групи доступу дають користувачам необмежені права на об'єкт і які ролі цьому сприяють.
  • Новий звіт по дескрипторах показує кількість діючих, тих, що не використовуються і відмічених для вилучення дескрипторів.
  • Управління правами доступу тепер виконується з одного вікна.
  • З'явилася можливість групового розрахунку елементів черги оновлення прав. Це дозволить прискорити виконання розрахунку.
  • Доопрацьовано процес очищення застарілих прав доступу.

  Підтримка та обслуговування

  • Створювати нових користувачів, вводити та оновлювати інформацію про співробітників тепер можна прямо з картки користувача.
  • Додано ряд нових можливостей у разі роботи з версіями об'єктів (елементів довідників, документів тощо): обмеження терміну зберігання версій, автоматичне очищення застарілих версій за розкладом; відбір за реквізитами під час перегляду історії змін об'єкта, коментарі до версій.
  • Нова обробка "Пошук та вилучення дублів" дозволяє шукати, вилучати та замінювати дублі елементів, довідників тощо.
  • Реалізовано обробку "Групова зміна об'єктів" для множинної зміни об'єктів одного типу.
  • Додано обробку "Завантаження даних з файлу" для завантаження табличних даних з файлів у довільні списки (довідники) і табличні частини документів. Наприклад, для разового перенесення НДІ під час переходу з інших програм.
  • Для зручної діагностики роботи програми додані нові звіти "Контроль журналу реєстрації" і "Тривалість роботи регламентних завдань".

  Додані метрики – статистичні показники інформаційної бази, які налаштовуються і будуть розраховуватися з певною періодичністю. Дані дозволять будувати звіти, що показують динаміку змін цих показників.
  Назад до роздiлу
  about

  Компанiя Еккаунт:
  (044) 531-12-02
  (068) 858-48-40
  (073) 071-06-53   

  Логін:
  Пароль:
  Забули свій пароль?


       сайт працює на bitrix