Перейти до вмісту

BAS Зарплата та Управління Персоналом

  10 800 ₴

  Демонстраційні бази (онлайн)

  “BAS Зарплата та Управління Персоналом” є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, пов’язаних з розрахунком заробітної плати персоналу та реалізацією кадрової політики, з урахуванням вимог законодавства та реальної практики роботи підприємств України. Вона може успішно застосовуватися в службах управління персоналом та бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених у ефективній організації роботи співробітників, для управління людськими ресурсами комерційних підприємств різного масштабу.

  “BAS Зарплата та Управління Персоналом” дозволяє побудувати комплексну систему ефективного управління людськими ресурсами компанії будь-якої чисельності.

  В програмі підтримуються всі основні процеси управління персоналом, а також процеси кадрового обліку, розрахунку зарплати, обчислення податків, формування звітів і довідок в державні органи та соціальні фонди, планування витрат на оплату праці. Враховано вимоги законодавства та реальну практику роботи підприємств.

  Зручні та гнучкі механізми настройки звітів дозволяють отримувати повну і достовірну інформацію в різних аналітичних розрізах для різних категорій користувачів: керівництва, служби управління персоналом, кадрової служби та інших.

  BAS Зарплата та Управління Персоналом дозволяє автоматизувати такі задачі:
  • розрахунок заробітної плати:
   • основні форми оплати праці
   • оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
   • можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
  • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці:
   • податок на доходи фізичних осіб
   • військовий збір
   • єдиний соціальний внесок
  • облік використання робочого часу:
   • різні варіанти графіків роботи
   • облік роботи понаднормово, вихідні дні, у вечерні та нічні години
   • ведення табелів обліку робочого часу
  • облік кадрів та аналіз кадрового складу:
   • ведення штатного розкладу
   • автоматизація кадрового діловодства
   • облік планового фонду оплати праці
   • військовий облік
  • управління грошовими розрахунками з персоналом:
   • різні варіанти виплати зарплати
   • депонування
   • виплати колишнім співробітникам
   • розрахунки за позиками співробітникам
  • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

  Розрахунок та облік заробітної плати

  Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці:

  • реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи
  • по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо)
  • можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
  • допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку
  • облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування
  • користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої
  • розрахунок утримань по виконавчих листах можна виконувати з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання
  • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
  • суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п.
  • аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця
  • виплати зарплати можна проводити через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності

  Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

  • розрахункові листки
  • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми
  • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат
  • аналіз депонованої зарплати
  • журнал обліку виконавчих документів і т. д.

  Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

  • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках
  • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій та інше
  • аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.

  Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

  Податки і внески

  “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує обчислення регламентованих законодавством: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору і єдиного соціального внеску (ЄСВ):

  • облік різних видів доходів ПДФО
  • розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством
  • можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті
  • реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності
  • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ

  За результатами обліку доходів співробітників, сум обчислених податків і внесків, даних про сплату в фонди, формується регламентована звітність, статистична і аналітична звітність:

  • “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”
  • “Звіт про заборгованість з оплати праці” (форма №3-борг)
  • “Звіт з праці” (форма №1-ПВ)
  • “Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту”
  • аналіз обчислених податків і внесків і т. д.

  Облік використання робочого часу

  Гнучкий механізм обліку часу дозволяє:

  • описувати різні графіки роботи, включаючи “змінні”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи
  • реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів

  Програма надає можливості для створення і настройки різноманітних графіків роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний; підсумований облік; неповний робочий час і т. п. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками).

  Графік роботи окремого співробітника можна відредагувати в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих співробітником годин.

  Всі відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Ці документи дозволяють підготувати друковані форми відповідних наказів:

  • про надання основної та додаткової відпусток
  • про надурочну роботу
  • про роботу в вихідні і святкові дні
  • про тимчасове призупинення робіт (простій)
  • про направлення у відрядження і т. д.

  На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, що залежать від часу), і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

  В “BAS Зарплата та Управління Персоналом” ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

  Трудові відносини, кадрове діловодство, аналіз кадрового складу, військовий облік

  “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує зберігання не тільки стандартних особистих даних працівників підприємства, але й іншої службової інформації – такої як різні додаткові реквізити, службові телефони та інша контактна інформація.

  В програмі автоматизовано кадрове діловодство, включаючи заповнення типових друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення з організації (форма П-4). На підставі кадрових даних формується особиста картка працівника (форма П-2), яка містить всю необхідну інформацію, і в тому числі відомості про загальний, безперервний стаж і стаж для розрахунку надбавки за вислугу років працівників підприємства.

  Підтримується облік нових робочих місць, облік роботи з неповним або нефіксованим часом.

  Широкий спектр звітів дозволяє аналізувати кадровий склад в різних розрізах:

  • списки співробітників
  • звіти з персональних даних співробітників
  • кадрові рухи
  • середня чисельність співробітників і т. д.

  Програма підтримує ведення військового обліку і формує всі необхідні відомості для надання в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

  • списки персонального військового обліку
  • список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
  • відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
  • повідомлення про зміну облікових даних

  Штатний розклад, штатна розстановка і контроль фонду оплати праці
  Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Позиція штатного розкладу містить інформацію про, розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається.

  Починаючи роботу, легко заповнити штатний розклад за поточною штатною розстановкою співробітників.

  Можливе ведення штатного розкладу як в спрощеній формі, так і реєстрація всіх змін за допомогою документів і збереження історії змін штатного розкладу.

  По штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

  При роботі зі штатним розкладом можна використовувати тільки актуальні підрозділи і посади, для чого реалізована можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів, і дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

  Відображення зарплати в обліку
  За результатами проведених в програмі нарахувань та утримань є можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів).

  При цьому можливо попередньо налаштувати деталізацію сум (аналітику) з потрібним для бухгалтерського обліку ступенем деталізації. Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

  Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується програма “BAS Бухгалтерія”, то є можливість об’єднати програми в єдиний інформаційний простір (синхронізувати їх дані). Синхронізація відбувається автоматично, за заданим регламентом, і забезпечує відповідність інформації і в програмах.

  Ведення обліку діяльності декількох організацій
  За допомогою “BAS Зарплата та Управлення Персоналом” можна вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

  Гнучкість і настроюваність

  Програма “BAS Зарплата та Управління Персоналом” реалізує загальні схеми розрахунку заробітної плати і управління персоналом і може використовуватися в більшості госпрозрахункових організацій. Для відображення специфіки конкретної організації типову конфігурацію можна змінити в режимі “Конфігуратор”, який забезпечує:

  • реалізацію будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови
  • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури
  • настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації
  • можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм
  • широкі оформлювальні можливості створення друкованих форм документів і звітів
  • швидка зміна конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки

  Масштабованість
  • варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання
  • файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації
  • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів

  Ергономічний користувацький інтерфейс

  Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість засвоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів:

  • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції “введення по рядку” і ефективному використанню клавіатури
  • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування
  • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації

  Адміністрування

  Система надає зручні інструменти для адміністрування:

  • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача
  • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій
  • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази
  • засоби установки і оновлення платформи і прикладних рішень
  Verified by MonsterInsights