SAB facebook youtube
KBS Бюджет


BAS Бухгалтерія. КОРП

BAS Бухгалтерія. КОРП

Роздрібна  :  24 000.00

 

КОМУ ПІДХОДИТЬ РІШЕННЯ "BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП":
 • користувачам програм "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" і попередніх версій, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати;
 • користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь
ВАРТІСТЬ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП
Найменування Ціна, грн. без ПДВ
BAS Бухгалтерія. КОРП 18000

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ "BAS БУХГАЛТЕРІЯ. КОРП"

Продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:
 • Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку
 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.
Облік торгівельної діяльності:
 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
 • Передача і приймання товарів на комісію;
 • Відображення роздрібних продажів;
 • Повернення товарів від покупців та постачальників.
Облік виробничої діяльності:

Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;

Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків:
 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;
Облік еквайрингових операцій;

Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей:
Кількісний облік та визначення собівартості запасів;

Облік необоротних активів.

Кадровий облік і нарахування зарплати:
 • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • Облік робочого часу;
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • Депонування;
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій

Закриття періоду:
 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.
Податковий облік:
 • Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.
Регламентована звітність:
 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".Назад до роздiлу
about

Компанiя Еккаунт:
(044) 531-12-02
(068) 858-48-40
(073) 071-06-53   

Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?


     сайт працює на bitrix