Безкоштовна демонстраціяБезкоштовний відеокурс
Бухгалтерія для України

BAS Бухгалтерія. ПРОФ


 

Роздрібна ціна  :  6 690,00 грн.

Купити  

BAS Бухгалтерія - це найкраще рішення для автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах оподаткування. В одній базі можна одночасно відвідувати декілька організацій та приватних підприємців. Крім того, програмний продукт легко аналізував участь у цілому за бізнесом. Сучасний інтерфейс, який можна настроїти в користувацькому режимі, можливість роботи через веб-інтерфейс, самостійно вимірювати форми журналів і документів, що дозволяють підвищити зручність і комфорт роботи з програмою.

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS БУХГАЛТЕРІЇ

ЯК ВИГЛЯДАЄ НОВА BAS БУХГАЛТЕРІЯ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ BAS БУХГАЛТЕРІЇ ДЛЯ РІЗНИХ КОРИСТУВАЧІВ


Основні ділянки обліку конфігурації BAS Бухгалтерія:

 • Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
 • Облік запасів
 • Облік торгових запасів
 • Облік грошових рахунків
 • Облік розрахунків з контрагентами и
 • Облік ОС, МНМА, НМА и МБП
 • Облік виробництва
 • Облік НДС
 • Облік зарплати
 • Закриття періодів, звітів.
  Користувачам, які ще працюють в програмі 7.7, ця конфігурація буде інтуїтивно зрозумілою і звичною.


   ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS БУХГАЛТЕРІЇ

   ОБЛІК ДЕКІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ОДНІЙ БАЗІ

   • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі.
   • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок).

   ОБЛІК ЗАПАСІВ

   • Підтримка складського і партійного обліку.
   • Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.
   • Облік ТЗВ.
   • Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, розкомплектацію.

   ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

   • Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.
   • Облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизованої торгової точки. Можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу.
   • Облік поворотної тари при торгівлі

   ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

   • Облік безготівкових грошових коштів.
   • Облік грошових коштів у валюті.
   • Можливість планування надходження або витрачання грошових коштів.
   • Робота з обробкою обміну з банком.
   • Облік готівкових грошових коштів.

   ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

   • Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.
   • Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.
   • Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.
   • Звітність по взаєморозрахунках.

   ОБЛІК ОС, МНМА, НМА І МБП

   • Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.
   • Повна інформація про ОС в картці ОС.
   • Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.
   • Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.
   • Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.
   • Повний облік НМА.
   • ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

    • Облік виробництва продукції і напівфабрикатів.
    • Облік виробництва внутрішніх послуг.
    • Облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.
    • Використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».

    ОБЛІК ПДВ

    • Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.
    • Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.
    • Автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період.
    • Вивантаження ПН і РК для передачі в контролюючі організації.
    • Формування звітності з ПДВ.

    ОБЛІК ЗАРПЛАТИ

    • Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.
    • При використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерія можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.
    • Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
    • Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
    • Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

    ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДІВ, ЗВІТНІСТЬ

    • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.
    • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.
    • Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.
    • Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.
    • Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».

    ЯК ВИГЛЯДАЄ НОВА BAS БУХГАЛТЕРІЯ

    ІНТЕРФЕЙС «ТАКСІ»

    • Новий дизайн меню функцій підвищує наочність сприйняття
    • Можливість «конструювати» робоче місце  
    1.png

    • «Історія відкриттів»: записи по датах, зручний пошук в історії
    2.PNG

     «ОБРАНЕ»


     • Дані, команди, документи можна позначити як обрані в «один клік»: з форми, меню функцій, діалогу, історії

     2_1.png

     • Пошук в обраному

     • Можливість перейменування елементів обраного
     • Управління повнотекстових пошуком

     РОБОТА ЧЕРЕЗ WEB-ІНТЕРФЕЙС

     Web-интерфейс.png

     ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ BAS БУХГАЛТЕРІЇ ДЛЯ РІЗНИХ КОРИСТУВАЧІВ

     КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА

     • За допомогою закладки «Керівнику», керівник може сам дивитися і користуватися інструментом звітності BAS Бухгалтерії. В цьому розділі зібрано звіти, найбільш затребувані керівником у вигляді таблиць і діаграм.
     6.PNG
     7.PNG

      8.PNG

       МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ

       • У даній програмі, ефективно працюють менеджери, виписують рахунки (документ «Рахунок на оплату покупцеві»), аналізують залишки на складах без прив'язки до рахунків обліку (звіт «Залишки по складу»), відстежують оплати (звіти «Заборгованість покупців за договорами», «Заборгованість покупців по строках боргу», «Заборгованість постачальників за договорами», «Заборгованість постачальників за строком боргу» та ін).
       1.PNG
       2.PNG

       3.PNG

        АДМІНІСТРАТОРИ

        • Налаштування «видів контактної інформації»
        • Можливість розширення переліку інформації за допомогою додаткових властивостей (реквізитів і відомостей).
        1.PNG

        2.PNG

        • Пошук і усунення дублів
        • Дата заборони зміни даних
        • Створення резервних копій та відновлення
        • Версіонування
        • Зручні звіти для адміністратора: активність користувачів, аналіз активності користувачів, контроль журналу реєстрації, тривалість роботи регламентованих завдань
        4.PNG


         ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИИ

         Відділ бухгалтерії

         • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-банк» і формує бухгалтерські проводки.
         1.PNG


          Бухгалтер з основних засобів

          • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, зношення, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС тощо;
          • Кожна подія, що стосується ОС, відображається у відповідній друкованій формі, затвердженій українським законодавством;
          • Картки ОС формуються автоматично.

          Бухгалтер/розраховувач із ЗП

          • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти про єдиний соціальний податок, а також статистичні звіти з праці.

          Для відділу бухгалтерії в цілому
          • Програма має робочий стіл із закладками, на якому, за кожною ділянкою, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама бухгалтера веде до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
          • Автоматичне формування звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторську заборгованість) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи за рахунками.
          3.PNG

           Головний бухгалтер

           • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності — бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток, звіти про єдиний податок, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом та надсилати в електронному вигляді в необхідні органи.

          ЯКИЙ НАБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

          АКЦІЯ! Якщо ви купуєте BAS Бухгалтерію в компанії "Еккаунт", то отримуєте в подарунок:

          • 30% знижку на ІТС ПРОФ          Повернутися до розділу
          Ваш кошик порожній

          Телефонуйте нам!


          (044) 531-12-02
          (068) 858-48-40 Білайн
          (073) 071-06-53 Life
          Пишіть нам!

          redko@account.kiev.ua
          Skype: account_svetlana
          Приїжджайте!

          Київ, вул. Евгена Сверстюка, 13, офіс 402           
           
           
           
          Головна Карта сайту Увійти Вийти Повідомлення адміну сайту
           
           
          Еккаунт
          office@account.kiev.ua
          Телефон: +3(044)531-12-02
          Адреса: Київ, вул. Евгена Сверстюка 13 оф.402
            Працює на bitrix